دکتر مهدی پورنامداری دکتر مهدی پورنامداری
  • درباره من دکتر مهدی پورنامداری

سلام، دکتر مهدی پورنامداری هستم روانپزشک (مشاوره و ترک اعتیاد ) 15:09

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 15:09

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 15:09

ارسال مستندات پزشکی

امکان ارسال صوت و مستندات پزشکی بعد از پرسیدن سوال فراهم میباشد . لطفا ابتدا سوال خود را ارسال کنید

ترک گفتگو

در صورت ترک این گفتگو ، پیام شما پاک خواهد شد .