تست تست تست تست
  • درباره من تست تست

سلام، تست تست هستم متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی 23:23

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 23:23

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 23:23

ارسال مستندات پزشکی

امکان ارسال صوت و مستندات پزشکی بعد از پرسیدن سوال فراهم میباشد . لطفا ابتدا سوال خود را ارسال کنید

ترک گفتگو

در صورت ترک این گفتگو ، پیام شما پاک خواهد شد .