دکتر نجمه احمدزاده گلی دکتر نجمه احمدزاده گلی
  • درباره من دکتر نجمه احمدزاده گلی

سلام، دکتر نجمه احمدزاده گلی هستم متخصص داخلی 10:22

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 10:22

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 10:22

ارسال مستندات پزشکی

امکان ارسال صوت و مستندات پزشکی بعد از پرسیدن سوال فراهم میباشد . لطفا ابتدا سوال خود را ارسال کنید

ترک گفتگو

در صورت ترک این گفتگو ، پیام شما پاک خواهد شد .