دکتر نجمه احمدزاده گلی دکتر نجمه احمدزاده گلی
  • درباره من دکتر نجمه احمدزاده گلی

سلام، دکتر نجمه احمدزاده گلی هستم متخصص داخلی 15:50

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 15:50

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 15:50

ارسال مستندات پزشکی

امکان ارسال صوت و مستندات پزشکی بعد از پرسیدن سوال فراهم میباشد . لطفا ابتدا سوال خود را ارسال کنید

ترک گفتگو

در صورت ترک این گفتگو ، پیام شما پاک خواهد شد .