دکتر شهرام سپهرمند دکتر شهرام سپهرمند
  • درباره من دکتر شهرام سپهرمند

سلام، دکتر شهرام سپهرمند هستم دندانپزشک عمومی 22:03

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 22:03

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 22:03

ارسال مستندات پزشکی

امکان ارسال صوت و مستندات پزشکی بعد از پرسیدن سوال فراهم میباشد . لطفا ابتدا سوال خود را ارسال کنید

ترک گفتگو

در صورت ترک این گفتگو ، پیام شما پاک خواهد شد .