دکتر مهدی اسمعیل زاده آشینی دکتر مهدی اسمعیل زاده آشینی
  • درباره من دکتر مهدی اسمعیل زاده آشینی

سلام، دکتر مهدی اسمعیل زاده آشینی هستم روانپزشک 17:35

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 17:35

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 17:35

ارسال مستندات پزشکی

امکان ارسال صوت و مستندات پزشکی بعد از پرسیدن سوال فراهم میباشد . لطفا ابتدا سوال خود را ارسال کنید

ترک گفتگو

در صورت ترک این گفتگو ، پیام شما پاک خواهد شد .