برنامه نویس ios تست برنامه نویس ios تست
  • درباره من برنامه نویس ios تست

سلام. برنامه نویس ios تست هستم، متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی 18:55

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 18:55

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 18:55

ارسال مستندات پزشکی

امکان ارسال صوت و مستندات پزشکی بعد از پرسیدن سوال فراهم میباشد . لطفا ابتدا سوال خود را ارسال کنید

ترک گفتگو

در صورت ترک این گفتگو ، پیام شما پاک خواهد شد .