بهنام گشتی زاده بهنام گشتی زاده
  • درباره من بهنام گشتی زاده

سلام، بهنام گشتی زاده هستم کارشناس تغذیه 10:17

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 10:17

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 10:17

ارسال مستندات پزشکی

امکان ارسال صوت و مستندات پزشکی بعد از پرسیدن سوال فراهم میباشد . لطفا ابتدا سوال خود را ارسال کنید

ترک گفتگو

در صورت ترک این گفتگو ، پیام شما پاک خواهد شد .