محمد جعفر دهزاد محمد جعفر دهزاد
  • درباره من محمد جعفر دهزاد

سلام، محمد جعفر دهزاد هستم کارشناسی ارشد تغذیه 16:20

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 16:20

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 16:20

ارسال مستندات پزشکی

امکان ارسال صوت و مستندات پزشکی بعد از پرسیدن سوال فراهم میباشد . لطفا ابتدا سوال خود را ارسال کنید

ترک گفتگو

در صورت ترک این گفتگو ، پیام شما پاک خواهد شد .