دکتر بدری احمدی دکتر بدری احمدی
  • درباره من دکتر بدری احمدی

سلام، دکتر بدری احمدی هستم متخصص کودکان 12:40

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 12:40

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 12:40

ارسال مستندات پزشکی

امکان ارسال صوت و مستندات پزشکی بعد از پرسیدن سوال فراهم میباشد . لطفا ابتدا سوال خود را ارسال کنید

ترک گفتگو

در صورت ترک این گفتگو ، پیام شما پاک خواهد شد .