نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص هوشمند علائم بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان شهدای طارم

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس زنجان ، شهر آب بر ، خیابان امام ، روبروی اداره کشاورزی ، بیمارستان شهدای طارم
  • تلفن 02432822703, 02432822702, 02432822701

درباره بیمارستان شهدای طارم


این مرکز بعد از وقوع زلزله تاثربرانگیز ۳۱ خرداد ۱۳۶۹ و با کمک مالی و انسان دوستانه جامعه اقتصادی اروپا تاسیس شد . بعد از مراحل ساخت در مرداد ماه سال ۱۳۷۵ مورد بهره برداری قرار گرفت . در حال حاضر ، 36 تخت خواب فعال دارد .

تعداد تخت

36

بخش های بستری بیمارستان شهدای طارم

درمانگاه اطفال ( كلینیك ویژه ) - درمانگاه جراحی عمومی ( كلینیك ویژه ) - درمانگاه داخلی ( كلینیك ویژه ) - درمانگاه زنان و زایمان ( كلینیك ویژه ) - درمانگاه اورژانس

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت های تحت نظر اورژانس - دیالیز - پست پارتوم - تخت زایمان ( غیرفعال ) - لیبر - مامایی ( غیرفعال ) - تخت زایمان (غیرفعال) - ریكاوری

بخش های کلینیکی بیمارستان شهدای طارم

جراحی - داخلی - CCU - ICU جنرال - بلوك زایمان - اورژانس - دیالیز - اطفال - زنان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهدای طارم

جراحی - داخلی - CCU - ICU جنرال - بلوك زایمان - اورژانس - دیالیز - اطفال - زنان

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهدای طارم

بانک صادرات,سایر اقشار,روستایی,خویش فرما,ایرانیان,خدمات درمانی,بیمه نیروهای مسلح,بیمه تامین اجتماعی,کارمندی

آدرس بیمارستان شهدای طارم

  • زنجان ، شهر آب بر ، خیابان امام ، روبروی اداره کشاورزی ، بیمارستان شهدای طارم
  • 02432822703, 02432822702, 02432822701