اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان امام خمینی اسفراین

پزشکی عمومی

درمانی,آموزشی

  • آدرس خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ، خیابان امام رضا(ع) میدان ابوعلی سینا ، بیمارستان امام خمینی (ره)
  • تلفن 05837226003

درباره بیمارستان امام خمینی اسفراین


این بیمارستان هم اکنون تنها بیمارستان جنرال ۹۶ تختخوابی و دولتی این شهرستان است که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی خراسان شمالی می باشد.

تعداد تخت

151

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی اسفراین

پایگاه بهداشتی - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه بینایی سنجی - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه دندانپزشكی - درمانگاه زنان و زایمان - اعصاب وروان - چشم پزشكی - ارولوژی - نروسرجری - داخلی اعصاب - قلب - بیهوشی - ENT - درمانگاه پوست - گفتار درمانی - درمانگاه ترك اعتیاد - روانكاوی - درمانگاه دیابت - درمانگاه فشارخون

بخش های ستاره دار

پست پارتوم - تخت زایمان - اورژانس - دیالیز - لیبر - اتاق عمل - بخش ریكاوری

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی اسفراین

داخلی - زنان و زایمان - اطفال - جراحی عمومی - CCU - NICU - ICU جنرال - نوزادان - اعصاب و روان - اورژانس

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی اسفراین

داخلی - زنان و زایمان - اطفال - جراحی عمومی - CCU - NICU - ICU جنرال - نوزادان - اعصاب و روان - اورژانس

آدرس بیمارستان امام خمینی اسفراین

  • خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ، خیابان امام رضا(ع) میدان ابوعلی سینا ، بیمارستان امام خمینی (ره)
  • 05837226003