اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان بعثت شیراز

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس شیراز - آخر فرهنگ شهر- کوی وحدت - بیمارستان بعثت -کد پستی 71888
  • تلفن 07136359379, 07136359382, 07136359383, 07136359379, 07136359387

درباره بیمارستان بعثت شیراز


تعداد تخت

71

بخش های بستری بیمارستان بعثت شیراز

CCU-ICU جنرال-اورژانس بستری-ccu-اطفال-داخلی -جراحی عمومی-نوزادان -زایشگاه -پست پارتوم-ارتوپدی-ارولوژی-جراحی مغز و اعصاب-گوش ،حلق،وبینی(ENT )-جراحی زنان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل قلب-اورژانس - نوارقلب -اورژانس-تزریقات وپانسمان -زایشگاه - اتاق زایمان -اورژانس - پزشک عمومی -زایشگاه - پست پارتوم -ریکاوری -آنژیوگرافی -اتاق عمل جنرال-اورژانس - اتاق عمل سرپایی -زایشگاه -لیبر (اتاق درد)-اورژانس - CPR-اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان بعثت شیراز

درمانگاه شنوایی سنجی نوزادان - درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه کاشت مو -درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه چشم-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی-درمانگاه قلب و عروق -درمانگاه فیزیوتراپی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب -درمانگاه داخلی -مامایی -درمانگاه گوش و حلق و بینی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان بعثت شیراز

درمانگاه شنوایی سنجی نوزادان - درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه کاشت مو -درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه چشم-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی-درمانگاه قلب و عروق -درمانگاه فیزیوتراپی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب -درمانگاه داخلی -مامایی -درمانگاه گوش و حلق و بینی

آدرس بیمارستان بعثت شیراز

  • شیراز - آخر فرهنگ شهر- کوی وحدت - بیمارستان بعثت -کد پستی 71888
  • 07136359379, 07136359382, 07136359383, 07136359379, 07136359387