اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان و زایشگاه 17 شهریور ایرانشهر

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس سیستان - ایرانشهر - خیابان شهید فاطمی
  • تلفن 05437225250, 05437225257

درباره بیمارستان و زایشگاه 17 شهریور ایرانشهر


تعداد تخت

0

آدرس بیمارستان و زایشگاه 17 شهریور ایرانشهر

  • سیستان - ایرانشهر - خیابان شهید فاطمی
  • 05437225250, 05437225257