نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص هوشمند علائم بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان نظامی بجنورد

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس خراسان شمالی ، شهرستان بجنورد ، خیابان نادر شمالی
  • تلفن 05832226194

درباره بیمارستان نظامی بجنورد


بیمارستان نظامی بجنورد در حال حاضر ، 32 تخت خواب فعال دارد.

تعداد تخت

32

بخش های بستری بیمارستان نظامی بجنورد

درمانگاه اورژانس - دندان پزشكی - جراحی - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه زنان - درمانگاه ارتوپدی - بینایی سنجی - درمانگاه پوست - بیهوشی - چشم پزشكی

بخش های ستاره دار

تحت نظر اورژانس - اتاق عمل - زایمان - لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان نظامی بجنورد

اطفال - جراحی عمومی - داخلی - جراحی زنان و زایمان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان نظامی بجنورد

اطفال - جراحی عمومی - داخلی - جراحی زنان و زایمان

آدرس بیمارستان نظامی بجنورد

  • خراسان شمالی ، شهرستان بجنورد ، خیابان نادر شمالی
  • 05832226194