اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان امام علی (ع) چابهار

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس سیستان و بلوچستان ، چابهار ، تقاطع خیابان بلوار قدس و خیابان شهید باهنر
  • تلفن 05435333017, 05435333018, 05435333019, 05435333014, 05435333015, 05435333016

درباره بیمارستان امام علی (ع) چابهار


بیمارستان امام علی(ع) چابهار در سال 1380 با 48 تخت افتتاح شد . در حال حاضر ، 209 تخت فعال دارد .

تعداد تخت

209

بخش های بستری بیمارستان امام علی (ع) چابهار

درمانگاه اورولوژی - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روان پزشكی ) - درمانگاه اورژانس ( ویزیت پزشك عمومی ) - درمانگاه بینایی سنجی - درمانگاه پوست - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه عفونی - درمانگاه قلب - درمانگاه ENT - درمانگاه داخلی اعصاب - داخلی فوق تخصصی - داخلی ریه - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی كبد و گوارش - درمانگاه ترك اعتیاد ( MMT ) - فیزیوتراپی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - پست پارتوم - تخت زایمان ( زایشگاه ) - لیبر - تالاسمی - تخت های تحت نظر اورژانس - دیالیز - ریكاوری

بخش های کلینیکی بیمارستان امام علی (ع) چابهار

CCU - ICU - ارتوپدی - ارولوژی - اطفال - پوست - جراحی زنان و زایمان - جراحی - جراحی مغز و اعصاب - چشم - داخلی - روان پزشكی - عفونی - NICU - بخش نوزادان - داخلی اعصاب - ENT - فوق تخصصی - داخلی ریه - PICU - پست پارتوم - فوق تخصصی - داخلی كبد و گوارش - HRP - اورژانس بستری

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام علی (ع) چابهار

CCU - ICU - ارتوپدی - ارولوژی - اطفال - پوست - جراحی زنان و زایمان - جراحی - جراحی مغز و اعصاب - چشم - داخلی - روان پزشكی - عفونی - NICU - بخش نوزادان - داخلی اعصاب - ENT - فوق تخصصی - داخلی ریه - PICU - پست پارتوم - فوق تخصصی - داخلی كبد و گوارش - HRP - اورژانس بستری

آدرس بیمارستان امام علی (ع) چابهار

  • سیستان و بلوچستان ، چابهار ، تقاطع خیابان بلوار قدس و خیابان شهید باهنر
  • 05435333017, 05435333018, 05435333019, 05435333014, 05435333015, 05435333016