اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان شهید رجائی داران

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس اصفهان ، داران ، بلوار طالقانی ، بیمارستان شهید رجایی
  • تلفن 031۵۷۲۲۶۳۱۳, 03157222540

درباره بیمارستان شهید رجائی داران


بیمارستان شهید رجایی داران ، در سال 1351 و در زمینی به مساحت 16970 متر مربع و همچنین فضای سبز به مساحت 10/000 متر مربع ، در شهرستان فریدن و شهر داران ، در قالب ساختمان 2 طبقه ای ، تاتسیس شد . بیمارستان شهید رجایی داران ، مرکز درمانی است که به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، وابسته می باشد . در حال حاضر ، 89 تخت خواب فعال دارد .

تعداد تخت

89

بخش های بستری بیمارستان شهید رجائی داران

درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روان پزشكی ) - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه عفونی - درمانگاه قلب - درمانگاه اورولوژی - درمانگاه پوست - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه عمومی - درمانگاه مامایی مشاوره بارداری - درمانگاه دیابت - درمانگاه كارشناس تغذیه - درمانگاه دندان پزشكی - درمانگاه - ترك اعتیاد - MMT - درمانگاه شنوایی سنجی - درمانگاه فیزیوتراپی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت زایمان - دیالیز - لیبر - اتاق عمل اورژانس - اورژانس 115 ( فوریت ها ) - اورژانس سرپایی - post partum - ریكاوری اتاق عمل - ریكاوری اتاق عمل

بخش های کلینیکی بیمارستان شهید رجائی داران

اطفال - جراحی عمومی - داخلی - جراحی زنان و زایمان - چشم - ارتوپدی - نوزادان - جراحی گوش و حلق و بینی - CCU - ICU عمومی - پست پارتوم - اورولوژی - ( LDR ) لیبر - اورژانس بستری

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهید رجائی داران

اطفال - جراحی عمومی - داخلی - جراحی زنان و زایمان - چشم - ارتوپدی - نوزادان - جراحی گوش و حلق و بینی - CCU - ICU عمومی - پست پارتوم - اورولوژی - ( LDR ) لیبر - اورژانس بستری

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهید رجائی داران

بیمه تامین اجتماعی,بیمه سلامت,ایرانیان,بیمه نیروهای مسلح

پزشکان همکار در بیمارستان شهید رجائی داران

آدرس بیمارستان شهید رجائی داران

  • اصفهان ، داران ، بلوار طالقانی ، بیمارستان شهید رجایی
  • 031۵۷۲۲۶۳۱۳, 03157222540