اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
آموکسی سیلین

آموکسی سیلین

Amoxicilin

عفونت تحتانی تنفسی عفونت گوش، حلق ، بینی با عامل پنوموکوکی ، استرپتوکوکی، استافیلو کوک و هموفیلوس سوزاک

شرکت های تامین کننده آموکسی سیلین

 • داروسازی الحاوی
 • تهران شیمی
 • تولید دارو
 • جابربن حیان
 • دانا
 • فارابی
 • لقمان
 • کوثر

اشکال دارویی آموکسی سیلین

Cap : 250 , 500mg Susp : 125mg , 250mg,200mg, , 400mg

مصرف در دوران حاملگی آموکسی سیلین

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

مکانیزم اثر آموکسی سیلین

با مهار سنتز دیواره سلولی اثر باکتیسیدی خود را اعمال می کند. غذا تاثیری بر جذب آن ندارد. از طریق مدفوع دفع می شود

تداخلات مهم آموکسی سیلین

آمپی سیلین اثر هم افزایی با جنتامایسین /آمکاسین جهت از بین بردن انتروکوک دارد.احتمال ایجاد راش در زمانی که این دارو با آلوپورینول مصرف می شود. در مصرف همزمان با ضد بارداری های حاوی استروژن موجب کاهش ااثر داروی ضد بارداری می شود

موارد منع مصرف آموکسی سیلین

در صورتی که معده خالی باشد ، دارو بهتر جذب می شود.در صورت عدم تحمل دارو ، می توان دارو را همراه با غذا مصرف کرد.دوره درمان با دارو باید کامل شود.دارو باید به طور منظم و سر وقت مصرف شود.قبل از شروع درمان با آموکسی سیلین باید از عدم حساسیت به این دسته از داروها مطمئن شد.اگر فرد در پی مصرف این دارو دچار راش شود باید پزشک را در جریان قرار دهد زیرا به احتمال زیاد یک واکنش حساسیتی است

نکات پزشکی آموکسی سیلین

در حساسیت به پنی سیلین ها یا سفالوسپورین ها منع مصرف دارد.در افراد با نارسایی کلیوی با احتیاط مصرف شود

اشکال دارویی آموکسی سیلین

 • کپسول اموکسی سیلین-الحاوی 250 میلی گرم
 • کپسول آموکسی سیلین-الحاوی 500 میلی گرم
 • کپسول آموکسی سیلین-تی سی 500 میلی گرم
 • کپسول اموکسی سیلین-تی سی 250 میلی گرم
 • سوسپانسیون آموکسی سیلین تهران شیمی 125 میلی گرم
 • سوسپانسیون آموکسی سیلین تهران شیمی 250 میلی گرم
 • کپسول آموکسی سیلین تولید دارو 250میلی گرم
 • کپسول آموکسیل 500 میلی گرم
 • سوسپانسیون آموکسیل 250 میلی گرم
 • سوسپانسیون آمواکس 250 میلی گرم
 • کپسول آموراکس 250 میلی گرم
 • کپسول آموراکس 500 میلی گرم
 • سوسپانسیون آموراکس 200میلی گرم/5میلی لیتر
 • AMORAX 125MG/5ML 100ML POW SUSP
 • کپسول آموکسی سیلین فارابی 500 میلی گرم
 • قرص ف19وکس 500 میلی گرم
 • کپسول آموکسی سیلین فارابی 250 میلی گرم
 • قرص جویدنی ف19وکس فارابی 250 میلی گرم
 • سوسپانسیون آموکسی سیلین فارابی 250 میلی گرم
 • سوسپانسیون ف19وکس بی دی 400 میلی گرم
 • سوسپانسیون آموکسی سیلین فارابی 125 میلی گرم/5 میلی لیتر
 • سوسپانسیون ف19وکس بی دی 200 میلی گرم/5 میلی لیتر
 • کپسول اموکسی سیلین لقمان 250 میلی گرم
 • کپسول آموکسی سیلین لقمان 500 میلی گرم
 • سوسپانسیون آموکسی سیلین لقمان 125میلی گرم/5میلی لیتر 100میلی لیتر
 • کپسول ایراموکس 500 میلی گرم
 • سوسپانسیون کوثر-آموکسی سیلین 125 میلی گرم
 • کپسول کوثر-آموکسی سیلین 250 میلی گرم
 • کپسول کوثر-آموکسی سیلین 500 میلی گرم
 • سوسپانسیون کوثر-آموکسی سیلین 250 میلی گرم
 • AMOXICILLIN-ALHAVI 250MG CAP
 • AMOXICILLIN-ALHAVI 500MG CAP
 • AMOXICILLIN-TC 500MG CAP
 • AMOXICILLIN-TC 250MG CAP
 • AMOXICILLIN TEHRANCHEMI 125MG/5ML 100ML POW SUSP
 • AMOXICILLIN TEHRANCHEMI 250MG/5ML 100ML POW SUSP
 • AMOXICILLIN TOLID DAROU 250MG CAP
 • AMOXCILL 500MG CAP
 • AMOXCILL 250MG/5ML SUSP
 • AMORAX 250MG/5ML POW SUSP
 • AMORAX 250MG CAP
 • AMORAX 500MG CAP
 • AMORAX 200MG/5ML POWDER FOR SUSP
 • سوسپانسیون آموراکس 125 میلی گرم
 • Amoxicillin FARABI 500 mg ORAL CAPSULE
 • Faramox FARABI 500 mg ORAL TABLET
 • AMOXICILLIN FARABI 250MG CAP
 • Faramox FARABI 250 mg ORAL TABLET, CHEWABLE
 • AMOXICILLIN FARABI 250MG 100ML POWDER FOR SUSP
 • FARAMOX BD 400MG/5ML 70ML SUSP
 • "Amoxicillin FARABI 125 mg/5 ml ORAL POWDER, FOR SUSPENSION"
 • FARAMOX BD 200MG/5ML 70ML SUSP
 • AMOXICILLIN LOGHMAN 250MG CAP
 • AMOXICILLIN LOGHMAN 500MG CAP
 • AMOXICILLIN LOGHMAN 125MG/5ML 100ML POW SUSP
 • IRAMOX 500MG TAB
 • COSAR-AMOXICILLIN 125MG POW SUSP
 • COSAR-AMOXICILLIN 250MG CAP
 • COSAR-AMOXICILLIN 500MG CAP
 • COSAR-AMOXICILLIN 250MG POW SUSP
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد آموکسی سیلین به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی