اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
فنتانیل

فنتانیل

Fentanyl

درد زایمان القاء و نگهداری بی هوشی عمومی به عنوان ادجوانت در بیهوشی عمومی در اقدامات سرپایی نظیر آندوسکپی، آنژیوگرافی و جراحی سرپایی نظیر بیوپسی گره لنفاوی گردنی و زیر بغلی در موارد مشابه و نیز انجام مراقبت های ویژه به عنوان ادجوانت بی حسی موضعی آنستزی اپی دورال در زایمان طبیعی آنستزی اپی دورال و نخاعی در سزارین لارنگوسکوپی در افراد هوشیار درد بعد از عمل

شرکت های تامین کننده فنتانیل

 • HAMELN
 • HEXAL [ آلمان ]
 • JANSSEN PHARMACEUTICAL [ بلژیک ]
 • MYLAN S.A.S [ فرانسه ] 
 • RENAUDIN [ فرانسه ]
 • ROTEXMEDICA [ آلمان ]
 • ابوریحان
 • کاسپین تامین
 • گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
 • بهستان دارو
 • جهان بهبود
 • کویل دارو
 • درمان یاب دارو

اشکال دارویی فنتانیل

(Inj : 5 mcg/ml , (10 ml , 2 ml , 5 ml Patch : 25 mcg/h , 50 mcg/h

مصرف در دوران حاملگی فنتانیل

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

تداخلات مهم فنتانیل

در افرادی که مهار کننده MAO مصرف می کنند تجویز همزمان فنتانیل توصیه نمی شود

موارد منع مصرف فنتانیل

بعد از عمل بیمار از نظر تنفس و حرکات عضلانی باید کنترل شود. به دلیل طولانی بودن اثر این دارو روی تنفس نسبت به اثر ضد دردی آن باید وسایل احیا و اکسیژن تراپی و نیز یک آنتاگونیست مخدر در دسترس باشد.

عوارض جانبی فنتانیل

احتمال سرکوب تنفسی، تشنج

اشکال دارویی فنتانیل

 • آمپول فنتانیل-هاملن 50 میکروگرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
 • پچ فنتانیل هگزال تی تی اس 50میکروگرم/ساعت
 • پچ فنتانیل هگزال تی تی اس 25میکروگرم/ساعت
 • پچ دوروژزیک 25میکروگرم/ساعت
 • پچ دوروجزیک 50میکروگرم/ساعت
 • پچ دوروژسیک 100میکروگرم/ساعت
 • پچ دوروجسیک 75 میکروگرم/ساعت
 • آمپول فنتانیل 50 میکروگرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
 • آمپول فنتانیل میلان 50 میکروگرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
 • آمپول فنتانیل میلان 50 میکروگرم/میلی لیتر 2 میلی لیتر
 • آمپول فنتانیل رنائودین 50میکروگرم/میلی لیتر 10میلی لیتر
 • آمپول فنتانیل 50میکروگرم/میلی لیتر 2میلی لیتر
 • ویال فنتانیل 50میکروگرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
 • آمپول فنی جکت 50میکروگرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
 • آمپول فنیجکت 0.1میلی گرم/2میلی لیتر
 • آمپول فنیجکت 50 میکروگرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
 • آمپول فنتانیل آی پی دی آی سی 50میکروگرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
 • FENTANYL-HAMELN Injection 50 mcg/ml,10 ml
 • FENTANYL HEXAL TTS Patch 50 mcg/hour
 • FENTANYL HEXAL TTS Patch 25 mcg/hour
 • DUROGESIC Patch 25 mcg/hour
 • DUROGESIC Patch 50 mcg/hour
 • DUROGESIC Patch 100 mcg/hour
 • DUROGESIC Patch 75 mcg/hour
 • FENTANYL Injection 50 mcg/ml,10 ml
 • FENTANYL MYLAN Injection 50 mcg/ml,10 ml
 • FENTANYL MYLAN Injection 50 mcg/ml ,2 ml
 • FENTANYL RENAUDIN Injection 50 mcg/ml,10 ml
 • FENTANYL Injection 50 mcg/ml,2 ml
 • FENTANYL Injection 50 mcg/ml,10 ml
 • FENIJECT 50MCG/ML 5ML AMP
 • FENIJECT 0.1MG/2ML AMP
 • FENIJECT 50MCG/ML 10ML AMP
 • FENTANYLE IPDIC 50MCG/ML 10ML AMP
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد فنتانیل به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی