اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
سفیکسیم

سفیکسیم

Cefixime

درمان عفونت های ادراری بدون عارضه:E.coli، پروتئوس درمان اوتیت مدیا فارنژیت و تونسیلیت برونشیت حاد سوزاک بدون عارضه

شرکت های تامین کننده سفیکسیم

 • اسوه
 • پارس دارو
 • تهران شیمی
 • جابربن حیان
 • دانا
 • داروسازی ژنیان فارمد
 • فارابی
 • لقمان
 • مهبان دارو
 • ویستا تجارت پارس
 • کوثر
 • اکسیر

اشکال دارویی سفیکسیم

Tab : 200, 400 mg Susp : 100 mg Cap : 200 , 400 mg

مصرف در دوران حاملگی سفیکسیم

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

مکانیزم اثر سفیکسیم

جذب :جذب متوسط از راه گوارش دارد که همراه با غذا کاهش می یابد دفع :ادرار مکانیسم اثر:با مهار سنتز دیواره سلول باکتری و بالا بردن ناپایداری اسموتیک اثر بکتریسیدی ایجاد می کند نیمه عمر:3الی 4 ساعت

تداخلات مهم سفیکسیم

مصرف همزمان پروبنسید و سفیکسیم موجب می شود تا حداکثر غلظت سرمی سفیکسیم افزایش یابد و حجم توضیع آن کاهش پیدا کند مصرف همزمان سفیکسیم و سالیسیلات ها ممکن است موجب شود تا سفیکسیم از محل اتصال به پروتئین جدا شود و در نتیجه 50%به میزان سفیکسیم آزاد شده افزوده شود.مصرف همزمان سفیکسیم و سایمتیدین برای درمان برای زخم های پپتیک ناشی از هلیکوباکترپیلوری می تواند موثر واقع شود.

موارد منع مصرف سفیکسیم

در صورت بروز علائم خارش ،کهیر،بیمار باید پزشک را در جریان قرار دهد . دارو باید سر ساعت معین شده مصرف شود

نکات پزشکی سفیکسیم

در صورت وجود حساسیت به پنی سیلین ها ،مشتقات پنی سیلین مصرف این دارو ممنوع است. در صورت وجود بیماری دستگاه گوارش مصرف این دارو باید با احتیاط صورت بگیرد . در بیماران با سابقه تشنج باید با احتیاط مصرف شود.

اشکال دارویی سفیکسیم

 • قرص لوپراکس 400 میلی گرم
 • قرص لوپراکس 200 میلی گرم
 • سوسپانسیون لوپراکس 100 میلی گرم/5میلی لیتر 50 میلی لیتر
 • سوسپانسیون لوپراکس 100میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر
 • سوسپانسیون سفکسیم پارس دارو 100میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر
 • سوسپانسیون سفیکسیم پارس دارو
 • قرص سفکسیم پارس دارو 400 میلی گرم
 • قرص سفکسیم تهران شیمی 400 میلی گرم
 • سوسپانسیون سفکسیم تهران شیمی 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 50 میلی لیتر
 • قرص سفیکسیم تهران شیمی
 • سوسپانسیون سفکسیم تهران شیمی 100 میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر
 • سوسپانسیون سفیکسان 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 50 میلی لیتر
 • کپسول سفیکسان 200 میلی گرم
 • سوسپانسیون سفیکسان 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر
 • قرص سفیکسان 400 میلی گرم
 • کپسول سفیکسان 400 میلی گرم
 • قرص سفیکسان 200 میلی گرم
 • کپسول زاکسیم 400 میلی گرم
 • قرص زاکسیم 400 میلی گرم
 • سوسپانسیون زاکسیم 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 50 میلی لیتر
 • قرص زاکسیم 200 میلی گرم
 • کپسول زاکسیم 200 میلی گرم
 • سوسپانسیون زاکسیم 100میلی گرم/5میلی لیتر 100میلی لیتر
 • سوسپانسیون سفیکسیم ژن 100 میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر
 • قرص سفکسیم ژن 400 میلی گرم
 • قرص سفکسیم فارابی 400 میلی گرم
 • کپسول سفکسیم فارابی 400 میلی گرم
 • قرص سفیکسیم فارابی 200 میلی گرم
 • سوسپانسیون سفکسیم فارابی 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر
 • سوسپانسیون فارکسیم 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 50 میلی لیتر
 • کپسول سفیکسیم فارابی 200 میلی گرم
 • سوسپانسیون سفیکسیم لقمان 100 میلی گرم/5میلی لیتر 50 میلی لیتر
 • سوسپانسیون سفکسیم لقمان 100میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر
 • قرص سفیکسیم لقمان 200 میلی گرم
 • قرص سفکسیم مهبان دارو 400 میلی گرم
 • کپسول سفکسیم ویستاپارس 400 میلی گرم
 • قرص سفیکسیم کوثر 200 میلی گرم
 • قرص سفکسیم کوثر 400 میلی گرم
 • LOPRAX 400MG TAB
 • LOPRAX 200MG TAB
 • LOPRAX 100MG/5ML 50ML FOR SUSP
 • LOPRAX 100MG/5ML 100ML FOR SUSP
 • CEFIXIME PARSDAROU 100MG/5ML 100ML FOR SUSP
 • CEFIXIME PARSDAROU 100MG/5ML 50ML FOR SUSP
 • CEFIXIME PARSDAROU 400MG TAB
 • CEFIXIME TEHRANCHEMIE 400MG TAB
 • CEFIXIME TEHRANCHEMIE 100MG/5ML 50ML SUSP
 • CEFIXIME TEHRANCHEMIE 200MG TAB
 • CEFIXIME TEHRAN CHEMIE 100MG/5ML 100ML FOR SUSP
 • CEFIXAN 100MG/5ML 50ML FOR SUSP
 • CEFIXAN 200MG CAP
 • CEFIXAN 100MG/5ML 100ML FOR SUSP
 • CEFIXAN 400MG TAB
 • CEFIXAN 400MG CAP
 • CEFIXAN 200MG TAB
 • ZAXIME 400MG CAP
 • ZAXIME 400MG TAB
 • ZAXIME 100MG/5ML 50ML FOR SUSP
 • ZAXIME 200MG TAB
 • ZAXIME 200MG CAP
 • ZAXIME 100MG/5ML 100ML FOR SUSP
 • CEFIXIME GEN 100MG/5ML 100ML SUSP
 • CEFIXIME GEN 400MG TAB
 • CEFIXIME FARABI 400MG TAB
 • CEFIXIME FARABI 400MG CAP
 • CEFIXIME FARABI 200MG TAB
 • CEFIXIME FARABI 100MG/5ML 100ML FOR SUSP
 • FAREXIM 100MG/5ML 50ML FOR SUSPENSION
 • CEFIXIME FARABI 200MG CAP
 • CEFIXIME LOGHMAN 100MG/5ML 50ML FOR SUSP
 • CEFIXIME LOGHMAN 100MG/5ML 100ML FOR SUSP
 • CEFIXIME LOGHMAN 200MG TAB
 • CEFIXIME MAHBAN DAROU 400MG TAB
 • CEFIXIME VISTAPARS 400MG CAP
 • CEFIXIME COSAR 200MG TAB
 • CEFIXIME COSAR 400MG TAB
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد سفیکسیم به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی