نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص هوشمند بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
اکسپکتورانت کدئین

اکسپکتورانت کدئین

Expectorant Codeine

درمان علامتی سرفه و احتقان بینی و علائم سیستمیک ناشی از سرماخوردگی، آلرژی و سایر عفونت های تنفسی و کاهش چسبندگی خلط

شرکت های تامین کننده اکسپکتورانت کدئین

 • دارو پخش - کارخانه
 • البرز دارو
 • داروسازی الحاوی
 • اسوه
 • پاک دارو
 • خوارزمی
 • راموفارمین
 • عبیدی
 • عماد درمان پارس
 • اکسیر

اشکال دارویی اکسپکتورانت کدئین

Syrup

مصرف در دوران حاملگی اکسپکتورانت کدئین

D - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه شواهدی مبنی بر وجود خطر برای جنین انسان وجود دارد ولی در بعضی از موارد منافع دارو ممکن است استفاده از آن را اجتناب ناپذیر نماید. و در مقابل منافع دارو خطرات احتمالی دارو را باید پذیرفت

اشکال دارویی اکسپکتورانت کدئین

 • شربت اکسپکتورانت کدئین دی پی 60 میلی لیتر
 • شربت اکسپکتورانت کدئین البرزدارو 60 میلی لیتر
 • شربت اکسپکتورانت کدئین-الحاوی
 • شربت اکسپکتورانت کدئین-اکسیر
 • شربت اکسپکتورانت کدئین-پاک دارو 60 میلی لیتر
 • شربت اکسپکتورانت کدئین-خوارزمی 60 میلی لیتر
 • شربت پکتورامین-سی 60 میلی لیتر
 • شربت اکسپکتورانت کدئین-عبیدی 60 میلی لیتر
 • شربت اکسپکتورانت کدئین-عماد
 • EXPECTORANT CODEINE DP 60ML SYRUP
 • EXPECTORANT CODEINE ALBORZDAROU 60ML SYRUP
 • EXPECTORANT CODEINE-ALHAVI SYRUP
 • EXPECTORANT CODEINE-EXIR SYRUP
 • EXPECTORANT CODEINE-PAKDAROU 60ML SYRUP
 • EXPECTORANT CODEINE-KHARAZMI 60ML SYRUP
 • PECTORAMIN-C 60ML SYRUP
 • EXPECTORANT CODEINE-ABIDI 60ML SYRUP
 • EXPECTORANT CODEINE-EMAD SYRUP
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد اکسپکتورانت کدئین به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی