اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
جنتامایسین

جنتامایسین

Gentamicin

شرکت های تامین کننده جنتامایسین

 • دارو پخش - کارخانه
 • البرز دارو
 • اسوه
 • زهراوی
 • سینا دارو
 • کاسپین تامین
 • اکسیر

اشکال دارویی جنتامایسین

Inj : 20 , 40, 80 mg /2 ml

مصرف در دوران حاملگی جنتامایسین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر جنتامایسین

جذب: عضلانی دفع: ادرار مکانیسم اثر: علیه گرم منفی های هوازی و برخی گونه های استافیلوکوکی اثر باکتریسیدی دارد نیمه عمر: 2الی 3 ساعت

تداخلات مهم جنتامایسین

از مصرف همزمان جنتامایسین و فروزماید، اوره، مانیتول، اجتناب شود چون احتمال بروز تغییر در غلظت سرمی یا بافتی جنتامایسین وجود دارد. مصرف همزمان ایندومتاسین و جنتامایسین در نوزادان نارس می تواند باعث افزایش غلظت جنتامایسین شود که باعث کاهش حجم ادراری ناشی از مصرف ایندومتاسین شود.

نکات پزشکی جنتامایسین

حساسیت نسبت به دارو، در مواردی نظیر بوتولیسم شیر خوارگی، پارکینسونیسم، نارسایی کلیه، نقض عصب هشتم مغزی

اشکال دارویی جنتامایسین

 • آمپول جنتامایسین دی پی 80میلی گرم/2میلی لیتر
 • آمپول جنتامایسین دی پی 20میلی گرم/2میلی لیتر
 • آمپول جنتامایسین البرزدارو 20میلی گرم/2میلی لیتر
 • آمپول جنتامایسین البرزدارو 80میلی گرم/2میلی لیتر
 • آمپول جنتامایسین-اکسیر 40میلی گرم/1میلی لیتر
 • آمپول جنتامایسین-اکسیر 80میلی گرم/2میلی لیتر
 • آمپول جنتامایسین-اکسیر 20میلی گرم/2میلی لیتر
 • آمپول جنتامایسین زهراوی 20میلی گرم/2میلی لیتر
 • آمپول جنتامایسین زهراوی 80میلی گرم/2میلی لیتر
 • آمپول جنتامایسین زهراوی 40میلی گرم/1میلی لیتر
 • آمپول جنتکس 80میلی گرم/2میلی لیتر
 • آمپول جنتادیک 40میلی گرم/میلی لیتر
 • آمپول جنتادیک 80میلی گرم/2میلی لیتر
 • آمپول جنتادیک 20میلی گرم/2میلی لیتر
 • GENTAMICIN DP 80MG/2ML AMP
 • GENTAMICIN DP 20MG/2ML AMP
 • GENTAMICIN ALBORZ DAROU 20MG/2ML AMP
 • GENTAMICIN ALBORZ DAROU 80MG/2ML AMP
 • GENTAMICIN-EXIR 40MG/1ML AMP
 • GENTAMICIN-EXIR 80MG/2ML AMP
 • GENTAMICIN-EXIR 20MG/2ML AMP
 • GENTAMICIN ZAHRAVI 20MG/2ML AMP
 • GENTAMICIN ZAHRAVI 80MG/2ML AMP
 • GENTAMICIN ZAHRAVI 40MG/1ML AMP
 • GENTEX 80MG/2ML AMP
 • GENTADIC 40MG/ML 1ML AMP
 • GENTADIC 80MG/2ML AMP
 • GENTADIC 20MG/2ML AMP
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد جنتامایسین به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی