نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص هوشمند بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
سفپیم

سفپیم

Cefepime

عفونت اداراری عارضه دار و بدون عارضه عفونت ادراری شدید بدون عارضه یا با عارضه ازجمله پیلونفریت پنومونی متوسط تا شدید عفونت های ناشی از سودومونا آئروژینوزا درمان امپایریک در بیماران نوتروپنتیک تب دار عفونت های عارضه دار داخل شکمی درمان امپایریک مننژیت

شرکت های تامین کننده سفپیم

 • BRISTOL MYERS SQUIBB [ ایتالیا ]
 • اسوه
 • جابربن حیان
 • دانا
 • لقمان
 • اکسیر
 • جهان بهبود

اشکال دارویی سفپیم

Inj : 1g , 2g , 500mg

مصرف در دوران حاملگی سفپیم

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

مکانیزم اثر سفپیم

مکانیسم اثر: سفپیم با مهار سنتز موکوپپتید دیواره سلولی باکتری سبب ناپایداری و نفوذ پذیری آن شده و از این راه اثر ضد باکتریایی خود را اعمال می کند. نیمه عمر: 100 تا 140 دقیقه جذب: تزریق عضلانی

تداخلات مهم سفپیم

مصرف همزمان سفپیم با آمینوگلیکوزید ها و دیورکید های قوی همانند فروزماید موجب افزایش خطر سمیت کلیوی می شود.

موارد منع مصرف سفپیم

سفپیم خود می تواند سبب رشد باکتری ها یا قارچ های غیر حساس شود. پیش از تجویزدارو نمونه گیری های لازم برای کشف میکروبی و سنجش حساسیت ارگانیسم به آنتی بیوتیک ها انجام شود.

نکات پزشکی سفپیم

درحساسیت به پنی سیلین ها و سفالوسپورین ها یا سایر بتالاکتام ها منع مصرف دارد

اشکال دارویی سفپیم

 • ویال ماکسی پیم 1 گرم
 • ویال مکسی پیم 2 گرم
 • ویال مکسیپیم 500 میلی گرم
 • ویال اکسی پیم 1 گرم
 • ویال اکسیپیم 2 گرم
 • ویال اکسی پیم 500 میلی گرم
 • ویال سفیمکس 2 گرم
 • ویال سفماکس 1 گرم
 • ویال سفیماکس 500 میلی گرم
 • ویال سفپیم زکریا 1 گرم
 • ویال سفه پیم زکریا 500 میلی گرم
 • ویال سفپیم زکریا 2 گرم
 • ویال سفپیم لقمان 2 گرم
 • ویال سفپیم لقمان 1 گرم
 • ویال سفیپیم لقمان 500 میلی گرم
 • MAXIPIME Injection,Powder 1g
 • MAXIPIME Injection,Powder 2 g
 • MAXIPIME Injection,Powder 500 mg
 • EXIPIME 1G VIAL
 • EXIPIME 2G VIAL
 • EXIPIME 500MG VIAL
 • CEFEMAX 2G VIAL
 • CEFEMAX 1G VIAL
 • CEFEMAX 500MG VIAL
 • CEFEPIME ZAKARIA 1 G VIAL
 • CEFEPIME ZAKARIA 500MG VIAL
 • CEFEPIME ZAKARIA 2G VIAL
 • CEFEPIME LOGHMAN 2G VIAL
 • CEFEPIME LOGHMAN 1G VIAL
 • CEFEPIME LOGHMAN 500MG VIAL
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد سفپیم به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی