اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
کارودیلول

کارودیلول

Carvedilol

پرفشاری خون اولیه نارسایی احتقانی قلب اختلال عملکرد بطن چپ (LVD) به دنبال NI

شرکت های تامین کننده کارودیلول

 • APOTEX [ کانادا ]
 • KRKA [ اسلوونی ]
 • دارو پخش - کارخانه
 • البرز دارو
 • داروسازی پور سینا
 • تهران دارو
 • جالینوس
 • حکیم
 • رازک
 • سبحان دارو
 • داروسازی سها
 • عبیدی
 • فارابی
 • مداوا
 • کیش مدیفارم
 • کیمیدارو
 • ندای محیا
 • بهستان دارو
 • اکتوور

اشکال دارویی کارودیلول

Tab : 6.25 , 12. 5 , 25 mg

مصرف در دوران حاملگی کارودیلول

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر کارودیلول

جذب: جذب گوارشی خوبی دارد دفع: از طریق صفرا وارد مدفوع میشود مکانیسم اثر: هم دارای فعالیت غیر انتخابی مهر گیرنده های آلفا و بتا آدرنرژیک است

تداخلات مهم کارودیلول

تداخل با مهار کننده های CYP2D6 تداخل کارودیلول با مهار کننده های قوی مثل فلوکستین، پاروکستین، کینیدین جزء داروهای افزایش انانتیومر کارودیلول شود. مصرف همزمان با کلونیدین می تواند آثار کاهش فشار خون و سرعت ضربان قلب را تشدید کند. کارودیلول می تواند اثر کاهندگی قند خون به وسیله انسولین و سایر داروهای ضد دیابت افزایش دهد.

موارد منع مصرف کارودیلول

در صورتی که سرعت ضربان قلب کمتر از 50 تا کمتر در دقیقه باشد باید از دوز دارو کم کرد.

نکات پزشکی کارودیلول

حساسیت به دارو بیماران دچار نارسایی قلبی، آسم، نارسایی کبدی، شوک قلبی

اشکال دارویی کارودیلول

 • قرص آپو-کا76یلول 12.5 میلی گرم
 • قرص آپو-کا76یلول 25 میلی گرم
 • قرص کا76یلول-هگزال 12.5 میلی گرم
 • قرص کا76یلول-هگزال 25 میلی گرم
 • قرص کا76یلول-هگزال 6.25 میلی گرم
 • قرص کوریول 12.5 میلی گرم
 • قرص کوریول 6.25 میلی گرم
 • قرص کا76یلول دی پی 12.5 میلی گرم
 • قرص کارویدال 6.25 میلی گرم
 • قرص کارویدال 12.5 میلی گرم
 • قرص کا76یلول پورسینا 12.5 میلی گرم
 • قرص کا76یلول پورسینا 25 میلی گرم
 • قرص کا76یلول پورسینا 6.25 میلی گرم
 • قرص کا76یلول-تدافارم 6.25 میلی گرم
 • قرص کا76یلول-تدافارم 25 میلی گرم
 • قرص کا76یلول-تدافارم 12.5 میلی گرم
 • قرص کا76یلول-جالینوس 6.25 میلی گرم
 • قرص کا76یلول-جالینوس 12.5 میلی گرم
 • قرص کاردیول 6.25 میلی گرم
 • قرص کاردیول 12.5 میلی گرم
 • اقرص کاردول 12.5 میلی گرم
 • قرص کاردول 25 میلی گرم
 • قرص کاردول 6.25 میلی گرم
 • قرص سوکاردیل 6.25 میلی گرم
 • قرص سوکاردیل 25 میلی گرم
 • قرص سوکاردیل 12.5 میلی گرم
 • قرص کا76یلول-سها 6.25 میلی گرم
 • قرص کا76یلول-سها 12.5 میلی گرم
 • قرص کا76یلول-عبیدی 6.25 میلی گرم
 • قرص کا76یلول-عبیدی 25 میلیگرم
 • قرص کا76یلول-عبیدی 12.5 میلی گرم
 • قرص کا76یلول فارابی 12.5 میلی گرم
 • قرص کارویمد 6.25 میلی گرم
 • قرص کارویمد 25 میلی گرم
 • قرص کا76یلول مدیفارم 6.25 میلی گرم
 • قرص کا76یلول مدیفارم 12.5 میلی گرم
 • قرص کا76یلول مدیفارم 25 میلی گرم
 • قرص کا76یلول کیمیدارو 12.5 میلی گرم
 • قرص کا76یلول کیمیدارو 25 میلی گرم
 • قرص کا76یلول کیمیدارو 6.25 میلی گرم
 • APO-CARVEDILOL Tablet 12.5 mg
 • APO-CARVEDILOL Tablet 25 mg
 • CARVEDILOL-HEXAL Tablet 12.5 mg
 • CARVEDILOL-HEXAL Tablet 25 mg
 • CARVEDILOL-HEXAL Tablet 6.25 mg
 • CORYOL Tablet 12.5 mg
 • CORYOL Tablet 6.25 mg
 • CARVEDILOL DP 12.5MG TAB
 • CARVIDAL 6.25MG TAB
 • CARVIDAL 12.5MG TAB
 • CARVEDILOL PURSINA 12.5MG TAB
 • CARVEDILOL PURSINA 25MG TAB
 • CARVEDILOL PURSINA 6.25MG TAB
 • CARVEDILOL-TEDAPHARM 6.25MG TAB
 • CARVEDILOL-TEDAPHARM 25MG TAB
 • CARVEDILOL-TEDAPHARM 12.5MG TAB
 • CARVEDILOL-JALINOUS 6.25MG TAB
 • CARVEDILOL-JALINOUS 12.5MG TAB
 • CARDIOL 6.25MG TAB
 • CARDIOL 12.5MG TAB
 • CARDOL 12.5MG TAB
 • CARDOL 25MG TAB
 • CARDOL 6.25MG TAB
 • SOCARDIL 6.25MG TAB
 • SOCARDIL 25MG TAB
 • SOCARDIL 12.5MG TAB
 • CARVEDILOL-SOHA 6.25MG TAB
 • CARVEDILOL-SOHA 12.5MG TAB
 • CARVEDILOL-ABIDI 6.25MG TAB
 • CARVEDILOL-ABIDI 25MG TAB
 • CARVEDILOL-ABIDI 12.5MG TAB
 • CARVEDILOL FARABI 12.5MG TAB
 • CARVIMOD 6.25MG TAB
 • CARVIMOD 25MG TAB
 • CARVEDILOL MEDIPHARM 6.25MG TAB
 • CARVEDILOL MEDIPHARM 12.5MG TAB
 • CARVEDILOL MEDIPHARM 25MG TAB
 • CARVEDILOL CHEMIE DAROU 12.5MG TAB
 • CARVEDILOL CHEMIE DAROU 25MG TAB
 • CARVEDILOL CHEMIE DAROU 6.25MG TAB
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد کارودیلول به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی