اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
فلوئوسینولون

فلوئوسینولون

Fluocinolone

شرکت های تامین کننده فلوئوسینولون

 • دارو پخش - کارخانه
 • ابوریحان
 • بهوزان
 • تهران شیمی
 • سینا دارو
 • عماد درمان پارس
 • PFIZER [ ایتالیا ]

اشکال دارویی فلوئوسینولون

Tap . Oint : 0.025% Top cream : 0.025%

مصرف در دوران حاملگی فلوئوسینولون

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر فلوئوسینولون

رجوع به Betamethasone

اشکال دارویی فلوئوسینولون

 • کرم فلوسینولون دی.پی 0.025% 15گرم
 • پماد فلوسینولون دی پی 0.025% 15گرم
 • کرم فلوسینولون-ا آر 0.025% 15گرم
 • پماد فلوسینولون-ا آر 0.025% 15گرم
 • پماد فلوسینولون-6 0.025%
 • کرم کموفلوسین 0.025% 15گرم
 • پماد کموفلوسین 0.025% 15گرم
 • پماد فلوکورتف 0.025% 15 گرم
 • کرم فلوسینولون-عماد 0.025% 15گرم
 • FLUOCINOLONE D.P 0.025% 15G CREAM
 • FLUOCINOLONE DP 0.025% 15G OINT
 • FLUOCINOLONE-AR 0.025% 15G CREAM
 • FLUOCINOLONE-AR 0.025% 15G OINT
 • FLUOCINOLONE-BEHVAZAN 0.025% OINT
 • CHEMOFLOCIN 0.025% 15G CREAM
 • CHEMOFLOCIN 0.025% 15G OINT
 • FLUCORTEF 0.025% 15G OINT
 • FLUOCINOLONE-EMAD 0.025% 15G CREAM
 • FLUOCORT® OPH DROP
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد فلوئوسینولون به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی