اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
فلووکسامین

فلووکسامین

Fluvoxamine

اختلال وسواسی –جبری افسردگی

شرکت های تامین کننده فلووکسامین

 • البرز دارو
 • تهران دارو
 • سبحان دارو
 • عبیدی
 • مینو

اشکال دارویی فلووکسامین

Tab : 50mg , 100mg

مصرف در دوران حاملگی فلووکسامین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر فلووکسامین

جذب: دستگاه گوارش دفع: ادرار نیمه عمر: حدود 15 ساعت

تداخلات مهم فلووکسامین

این دارو می تواند سطح سرمی تئوفیلین را به شدت افزایش دهد. فلووکسامین سبب کاهش کلیرانس بنزودیازپین ها و وارفارین و موجب افزایش سطح سرمی کاربامازپین ،کلوزاپین ،متادون ،پروپرانولول ، داروهای ضد افسردگی سه حلقه و سیزاپراید می شود. از مصرف همزمان این دارو با دیلتیازم موجب افزایش سطح دیلتیازم و بروز برادی کاردی می شود .

موارد منع مصرف فلووکسامین

میزان بروز تشنج در بیماران تحت درمان با این دارو بسیار کم است

نکات پزشکی فلووکسامین

حساسیت به دارو و سایر اجزای آن با SSRI ها. مصرف همزمان با مهارکننده های مونوآمین اکسیداز. مصرف همزمان با سیزاپراید.

اشکال دارویی فلووکسامین

 • قرص آلفا-فلووکسامین 50 میلی گرم
 • قرص ووکسام 50 میلی گرم
 • قرص ووکسام 100 میلی گرم
 • قرص فلووکسامین سبحان 100 میلی گرم
 • قرص فلووکسامین سبحان دارو 50 میلی گرم
 • قرص فلووکسامین-عبیدی 50 میلی گرم
 • قرص مینو-فلووکسامین 50 میلی گرم
 • ALPHA-FLUVOXAMIN 50MG TAB
 • VOXAM 50MG TAB
 • VOXAM 100MG TAB
 • FLUVOXAMINE SOBHAN 100MG TAB
 • FLUVOXAMINE SOBHANDAROU 50MG TAB
 • FLUVOXAMINE-ABIDI 50MG TAB
 • MINOO-FLUVOXAMINE 50MG TAB
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد فلووکسامین به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی