اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
آتوواکون / پروگوانیل

آتوواکون / پروگوانیل

Atovaquone/Proguanil

پروفیلاکسی مالاریا درمان مالاریا حاد

اشکال دارویی آتوواکون / پروگوانیل

Tab :250mg Atovaquone /100mg Proguanil HCL Tab:62.5mg Atovaquone /25mg proguanil HCL

مصرف در دوران حاملگی آتوواکون / پروگوانیل

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر آتوواکون / پروگوانیل

جذب : خوراکی و چربی موجود در غذا جذب را افزایش می دهد دفع :از طریق مدفوع دفع می شود مکانیسم اثر: آوواکون یک مهار کننده انتخابی انتقال الکترون میتوکندریای انگل است. پروگوانیل مهار کننده دی هیدروفولات ردوکتاز است.

نکات پزشکی آتوواکون / پروگوانیل

دربیماران دچار نارسایی کلیوی شدید نباید از این دارو برای پیش گیری از مالاریا پلاسمودیوم فالسی پاروم استفاده کرد ،در حساسیت به آتوواکون ، پروگوانیل یا هریک از اجزای دارو

سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد آتوواکون / پروگوانیل به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی