اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
آتورواستاتین

آتورواستاتین

Atorvastatin

درمان کمکی در هیپرکلسترولمی برای کاهش کلسترول تام، LDL، تریگلیسیرید و افزایش HDL در بیماران هموزیگوت فامیلی و هتروزیگوت فامیلی درمان کمکی در هیپرکلسترولمی اولیه و یا دیس لیپی دمی

شرکت های تامین کننده آتورواستاتین

 • دارو پخش - کارخانه
 • آریا
 • امین
 • اکسیر
 • باختر بیوشیمی
 • داروسازی پور سینا
 • تهران شیمی
 • حکیم
 • خوارزمی
 • رازک
 • رها
 • روز دارو
 • زهراوی
 • سامی ساز
 • سبحان دارو
 • شفا
 • شهر دارو
 • عبیدی
 • لقمان
 • مداوا
 • مهبان دارو
 • مهر دارو
 • PARKE – DAVIS [ آلمان ]
 • تولید دارو
 • اکتوور

اشکال دارویی آتورواستاتین

Tab : 10, 20 , 40mg

مصرف در دوران حاملگی آتورواستاتین

X - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات یا انسان بیانگر ایجاد ناهنجاریهای حنینی بوده است. یا عوارض جانبی گزارش شده موید ایجاد خطرات در جنین است. به دلیل این خطرات به طور واضح , مصرف این داروها در دوران حاملگی ممنوع است

مکانیزم اثر آتورواستاتین

جذب : به صورت خوراکی و سریع است دفع : از طریق صفرا انجام می پذیرد مکانیسم اثر: مهار کننده ی HMG-CoA ردوکتاز است و سنتز کلسترول ممانعت به عمل می آورد. نیمه عمر: نیمه عمر حدود 14 ساعت دارد

تداخلات مهم آتورواستاتین

*مصرف همزمان اریترو مایسین و دیگوکسین باعث افزایش غلظت پلاسمایی اریترو مایسین و دیگوکسین می شود . مصرف همزمان با آنتی اسید باعث کاهش غلظت این دارو می شود . امکان افزایش سطح هورمون های جنسی توسط آتورواستاتین

موارد منع مصرف آتورواستاتین

در صورت مصرف همزمان دیگوکسین سطح دیگوکسین به دقت کنترل شود سطح چربی ها دو هفته بعد از شروع درمان و آزمایشات کبدی 6 الی 12 هفته بعد از شروع درمان اندازه گیری شود . دارو را می توان قبل یا بعد از غذا تجویز نمود

نکات پزشکی آتورواستاتین

مبتلایان به بیماری فعال کبدی ، بارداری ،شیردهی

اشکال دارویی آتورواستاتین

 • قرص آتورواستاتین دی پی 40 میلی گرم
 • قرص آتورواستاتین دی پی 20 میلی گرم
 • قرص آتورواستاتین-آریا 40 میلی گرم
 • قرص آتورواستاتین-آریا 20 میلی گرم
 • قرص آتورواستاتین-آریا 10 میلی گرم
 • قرص آتورواستاتین-امین 20 میلی گرم
 • قرص آتورواستاتین-اکسیر 20 میلی گرم
 • قرص آتورواستاتین-اکسیر 40 میلی گرم
 • قرص آتورواستاتین-اکسیر 10 میلی گرم
 • قرص بایوتور 10 میلی گرم
 • قرص بایوتور 20 میلی گرم
 • قرص آتورواستاتین-پی اس 20 میلی گرم
 • قرص آتورواستاتین پورسینا 40 میلی گرم
 • قرص آتورواستاتین-پی اس 10 میلی گرم
 • قرص آتوسترول 10 میلی گرم
 • قرص آتوسترول 40 میلی گرم
 • قرص آتوسترول 20 میلی گرم
 • قرص تیداتور 40 میلی گرم
 • قرص تیداتور 20 میلی گرم
 • قرص تیداتور 10 میلی گرم
 • قرص آتورواستاتین-حکیم 10 میلی گرم
 • قرص آتورواستاتین-حکیم 40 میلی گرم
 • قرص آتورواستاتین-حکیم 20 میلی گرم
 • قرص آتورواستاتین-خوارزمی 20 میلی گرم
 • قرص آتورواستاتین رازک 10 میلی گرم
 • قرص آتورواستاتین رازک 20 میلی گرم
 • قرص اتورواستاتین رها 20 میلی گرم
 • قرص آتورواستاتین رها 10 میلی گرم
 • قرص آتورواستاتین روز 20 میلی گرم
 • قرص آتورواستاتین روزدارو 40 میلی گرم
 • قرص آتورواستاتین روزدارو 10 میلی گرم
 • قرص لیپاستین 20 میلی گرم
 • قرص لیپاستین 40 میلی گرم
 • قرص لیپاستین 10 میلی گرم
 • قرص آتورواستاتین سامی ساز 20 میلی گرم
 • قرص آتورواستاتین سامی ساز 10 میلی گرم
 • قرص آتورواستاتین سبحان 10 میلی گرم
 • قرص آتورواستاتین سبحان 20 میلی گرم
 • قرص شفا-آتورواستاتین 20 میلی گرم
 • قرص شفا-آتورواستاتین 10 میلی گرم
 • قرص اتورواستاتین شهردارو 20 میلی گرم
 • قرص آتوواست 40 میلی گرم
 • قرص آتوواست 20 میلی گرم
 • قرص آتوواست 10 میلی گرم
 • قرص آتورواستاتین لقمان 20 میلی گرم
 • قرص لیپیمد 40 میلی گرم
 • قرص لیپیمد 20 میلی گرم
 • قرص لیپیمد 10 میلی گرم
 • قرص آتورواستاتین مهبان دارو 10 میلی گرم
 • قرص آتورواستاتین مهبان دارو 20 میلی گرم
 • قرص آتورواستاتین مهبان دارو 40 میلی گرم
 • قرص ام دی-آتورواستاتین 10 میلی گرم
 • قرص ام دی-آتورواستاتین 20 میلی گرم
 • قرص ام دی-آتورواستاتین 40 میلی گرم
 • LIPITOR Tablet 10 mg
 • LIPITOR Tablet 20 mg
 • ATORVASTATIN DP 40MG TAB
 • ATORVASTATIN DP 20MG TAB
 • ATORVASTATIN-ARYA 40MG TAB
 • ATORVASTATIN-ARYA 20MG TAB
 • ATORVASTATIN-ARYA 10MG TAB
 • ATORVASTATIN-AMIN 20MG TAB
 • ATORVASTATIN-EXIR 20MG TAB
 • ATORVASTATIN-EXIR 40MG TAB
 • ATORVASTATIN-EXIR 10MG TAB
 • BIOTOR 10MG TAB
 • BIOTOR 20MG TAB
 • ATORVASTATIN-PS 20MG TAB
 • ATORVASTATIN PORSINA 40MG TAB
 • ATORVASTATIN-PS 10MG TAB
 • ATOSTROL 10MG TAB
 • ATOSTROL 40MG TAB
 • ATOSTROL 20MG TAB
 • TIDATOR 40MG TAB
 • TIDATOR 20MG TAB
 • TIDATOR 10MG TAB
 • ATORVASTATIN-HAKIM 10MG TAB
 • ATORVASTATIN-HAKIM 40MG TAB
 • ATORVASTATIN-HAKIM 20MG TAB
 • ATORVASTATIN-KHARAZMI 20MG TAB
 • ATORVASTATIN RAZAK 10MG TAB
 • ATORVASTATIN RAZAK 20MG TAB
 • ATORVASTATIN RAHA 20MG TAB
 • ATORVASTATIN RAHA 10MG TAB
 • ATORVASTATIN RUZ 20MG TAB
 • ATORVASTATIN RUZDAROU 40MG TAB
 • ATORVASTATIN ROUZDAROU 10MG TAB
 • LIPASTIN 20MG TAB
 • LIPASTIN 40MG TAB
 • LIPASTIN 10MG TAB
 • ATORVASTATIN SAMISAZ 20MG TAB
 • ATORVASTATIN SAMISAZ 10MG TAB
 • ATORVASTATIN SOBHAN 10MG TAB
 • ATORVASTATIN SOBHAN 20MG TAB
 • SHAFA-ATORVASTATIN 20MG TAB
 • SHAFA-ATORVASTATIN 10MG TAB
 • ATORVASTATIN SHAHRDAROU 20MG TAB
 • ATOVAST 40MG TAB
 • ATOVAST 20MG TAB
 • ATOVAST 10MG TAB
 • ATORVASTATIN LOGHMAN 20MG TAB
 • LIPIMOD 40MG TAB
 • LIPIMOD 20MG TAB
 • LIPIMOD 10MG TAB
 • ATORVASTATIN MAHBAN DAROU 10MG TAB
 • ATORVASTATIN MAHBAN DAROU 20MG TAB
 • ATORVASTATIN MAHBAN DAROU 40MG TAB
 • MD-ATORVASTATIN 10MG TAB
 • MD-ATORVASTATIN 20MG TAB
 • MD-ATORVASTATIN 40MG TAB
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد آتورواستاتین به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی