نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص هوشمند بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
آتمکستین

آتمکستین

Atomoxetine

درمان ADHD

اشکال دارویی آتمکستین

Cap : 10 ,18 ,25 , 40 , 60mg

مصرف در دوران حاملگی آتمکستین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

تداخلات مهم آتمکستین

آتمکستین ممکن است موجب تشدید اثرات افزایش فشار خون سمپا تومیتیک ها شود مهار کننده قوی CYP3A4 ممکن است غلظت سرمی آتمکستین را افزایش دهد. آتمکستین در مصرف همزمان ممکن است تاکی کاردی ناشی از آگونیست های گیرنده Beta2 را افزایش دهد .

موارد منع مصرف آتمکستین

از مصرف دارو در بیماران مستعد هیپوتانسیون یا دارای شرایط مرتبط با تغییرات ناگهانی فشار خون یا ضربان قلب به دلیل ریسک سنکوب خود داری شود . در کودکان به دلیل افزایش افکار خودکشی با احتیاط مصرف شود. در بیماران با سابقه بیماری سایکوتیک یا اختلال دو قطبی با احتیاط مصرف شود زیرا ممکن است موجب القاء فازمانیک یا mixedیا علائم سایکوتیک شود

نکات پزشکی آتمکستین

در حساسیت مفرط به آتمکستین ،مصرف همزمان MAOIs ممکن است اثرات نوروتوکسیک مرکزی آتمکستین را افزایش دهد.

سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد آتمکستین به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی