اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
آداپالن

آداپالن

Adapalene

آکنه ولگاریس

شرکت های تامین کننده آداپالن

 • دارو پخش - کارخانه
 • داروسازی ابوریحان
 • داروسازی الحاوی
 • داروسازی بهوزان
 • داروسازی ایران ناژو
 • تولید دارو
 • داروسازی رازک
 • داروسازی کاسپین تامین
 • داروسازی دارو درمان پارس
 • داروسازی تولید دارو
 • ابوریحان
 • الحاوی
 • ایران ناژو
 • بهوزان
 • تهران شیمی
 • دارو درمان پارس
 • رازک
 • کاسپین تامین

اشکال دارویی آداپالن

Lotion:0.1% solution : 0.1% , Cream : 0.1%, gel : 0.1%

مصرف در دوران حاملگی آداپالن

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر آداپالن

تنظیم کننده فرآیند تمایز سلولی، کراتینیزاسیون و روند التهابی است که همگی نقش مهمی در پاتولوژی آکنه ولگاریس دارند بواسطه اثر بر گیرنده های رتینوئید انجام می شود.جذب دارو از پوست کم است.ترشح و دفع دارو صفراوی می باشد.

تداخلات مهم آداپالن

از آنجایی که این دارو می تواند محرک پوست باشد استفاده همزمان آن با دیگر موارد تحریک کننده پوست (لوازم آرایش ،صابون تمیز کننده و خشک کننده )و داروهای محرک با احتیاط انجام شود.استفاده همزمان با دارو حاوی سولفور،رزورسیمول یا اسید سالسیلیک با احتیاط انجام شود.

موارد منع مصرف آداپالن

از مالیدن این دارو در نواحی زخمی ،خراشیده، آفتاب سوخته خودداری شود . شب ها و پس از شستن صورت دارو باید به نواحی درگیر مالیده شود این کار باید یکبار در روز و پیش از خواب انجام شود .از مالید ن دارو به پلک ها و لب ها و غشای مخاطی خود داری شود

نکات پزشکی آداپالن

حساسیت به دارو یا هریک از اجزای فرمولاسیون

عوارض جانبی آداپالن

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز هر کدام از اثرات جانبی زیر به پزشک اطلاع دهید: خیلی شایع: احساس سوزش، خشکی، تحریک و قرمزی پوست.

اشکال دارویی آداپالن

 • ژل آداپالن دی پی 0.1% 30 گرم
 • کرم آکنالن 0.1% 30 گرم
 • لوسیون آداپالن الحاوی 0.1%
 • ژل موضعی آکنالن 0.1% 30 گرم
 • کرم موضعی آداپالن-بهوزان 0.1% 30 گرم
 • ژل آداپالن-ناژو 0.1% 30 گرم
 • ژل آداپالن تولید دارو 0.1%
 • ژل موضعی آداپالن رازک 0.1% 30گرم
 • ژل موضعی آداپالن رازک 0.1% 15گرم
 • ژل موضعی آکنوپال 0.1% 30 گرم
 • ژل آکنوز 0.1% 30 گرم
 • ACNALEN 0.1% 30G CREAM
 • ADAPALENE DP 0.1% 30G GEL
 • ACNALEN 0.1% 30G TOP GEL
 • ADAPALENE ALHAVI 0.1% 60ML LOTION
 • ADAPALENE-NAJO 0.1% 30G GEL
 • ADAPALENE-BEHVAZAN 0.1% 30GR CREAM TOPICAL
 • ADAPALENE TOLIDDAROU 0.1% GEL
 • ADAPALENE RAZAK 0.1% 30G TOP GEL
 • ADAPALENE RAZAK 0.1% 15G TOP GEL
 • ACNOPAL 0.1% 30G TOPICAL GEL
 • ACNOZ 0.1% 30G GEL
 • ژل آداپالن دی پی 0.1% 30 گرم
 • کرم آکنالن 0.1% 30 گرم
 • ژل موضعی آکنالن 0.1% 30 گرم
 • لوسیون آداپالن الحاوی 0.1%
 • ژل آداپالن-ناژو 0.1% 30 گرم
 • کرم موضعی آداپالن-بهوزان 0.1% 30 گرم
 • ژل آداپالن تولید دارو 0.1%
 • ژل آکنوز 0.1% 30 گرم
 • ژل موضعی آداپالن رازک 0.1% 30گرم
 • ژل موضعی آداپالن رازک 0.1% 15گرم
 • ژل موضعی آکنوپال 0.1% 30 گرم
 • ADAPALENE DP 0.1% 30G GEL
 • ACNALEN 0.1% 30G CREAM
 • ACNALEN 0.1% 30G TOP GEL
 • ADAPALENE ALHAVI 0.1% 60ML LOTION
 • ADAPALENE-NAJO 0.1% 30G GEL
 • ADAPALENE-BEHVAZAN 0.1% 30GR CREAM TOPICAL
 • ADAPALENE TOLIDDAROU 0.1% GEL
 • ACNOZ 0.1% 30G GEL
 • ADAPALENE RAZAK 0.1% 30G TOP GEL
 • ADAPALENE RAZAK 0.1% 15G TOP GEL
 • ACNOPAL 0.1% 30G TOPICAL GEL
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد آداپالن به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی