نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص هوشمند بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
آتنولول

آتنولول

Atenolol

پر فشاری خون آنژین صدری کاهش خطر مرگ و میر قلبی -عروقی در بیماران با MI حاد دوزاژ در نارسایی کلیه

شرکت های تامین کننده آتنولول

 • دارو پخش - کارخانه
 • اکسیر
 • داروسازی پور سینا
 • جالینوس
 • حکیم
 • رها
 • روز دارو
 • سامی ساز
 • سبحان دارو
 • سجاد داروی شرق
 • داروسازی فاتک شیمی پارس [ ایران]
 • فارماشیمی
 • ندا

اشکال دارویی آتنولول

Tab : 50 ,100mg

مصرف در دوران حاملگی آتنولول

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر آتنولول

جذب : جذب ناقصی از راه گوارش دارد دفع : نیمی از دارو بدون تغییر از مدفوع دفع می شود .دفع ادراری هم دارد . مکانیسم اثر : تمایل به گیرنده بتا در عضله قلب دارد ولی با افزایش دوز تمایل به گیرنده بتا دو نیز پیدا می کند نیمه عمر : نیمه عمر این دارو 3 تا 6 ساعت است .

تداخلات مهم آتنولول

مصرف همزمان هورمون های تیروئید باعث کمتر شدن اثر آن می شود. مصرف همزمان سایر داروهای ضد فشار خون یا نیترات باعث تشدید هیپوتانسیون می شود . مصرف همزمان گلیکوزید های قلبی باعث تشدید بورادیکاردی می شود . مصرف همزمان کینیدین و OCPو داروهای مسدود کننده کانال کلسیوم باعث افزایش اثر آتنولول می شود

موارد منع مصرف آتنولول

قبل از شروع دوره درمان به خصوص اگر بيمار ديژيتال مصرف مي کند بررسي نبض لازم است . قطع ناگهاني اين دارو خطر ناک است و ممکن است سبب افزايش آنژين و حمله ناگهاني MI شود.

نکات پزشکی آتنولول

نارسایی احتقانی قلب ،حساسیت به دارو ، بارداری ،ادم ریوی،در بورادی کاردی سینوسی

اشکال دارویی آتنولول

 • قرص آتنولول دی پی 50 میلی گرم
 • قرص اتنولول دی پی 100 میلی گرم
 • قرص آتنولول-اکسیر 100 میلی گرم
 • قرص آتنولول پورسینا 100 میلی گرم
 • قرص آتنولول-جالینوس 100 میلی گرم
 • قرص اتنولول-جالینوس 50 میلی گرم
 • قرص آتنوکیم 100 میلی گرم
 • قرص آتنولول رها 50 میلی گرم
 • قرص آتنولول رها 100 میلی گرم
 • قرص آتنولول روزدارو 100 میلی گرم
 • قرص آتنولول سامی ساز 50 میلی گرم
 • قرص آتنولول سامی ساز 100 میلی گرم
 • قرص آتنولول-سبحان 100 میلی گرم
 • قرص آتنولول-سبحان 50 میلی گرم
 • قرص آتنولول سجاددارو 50 میلی گرم
 • قرص آتنولول سجاددارو 100 میلی گرم
 • قرص آتنولول اف سی پی 100 میلی گرم
 • قرص اتنولول اف سی پی 50 میلی گرم
 • قرص آتنولول فارماشیمی 100 میلی گرم
 • قرص آتنولول-ندا 100 میلی گرم
 • ATENOLOL DP 50MG TAB
 • ATENOLOL DP 100MG TAB
 • ATENOLOL-EXIR 100MG TAB
 • ATENOLOL PURSINA 100MG TAB
 • ATENOLOL-JALINOUS 100MG TAB
 • ATENOLOL-JALINOUS 50MG TAB
 • ATENOKIM 100MG TAB
 • ATENOLOL RAHA 50MG TAB
 • ATENOLOL RAHA 100MG TAB
 • ATENOLOL RUZDAROU 100MG TAB
 • ATENOLOL SAMISAZ 50MG TAB
 • ATENOLOL SAMISAZ 100MG TAB
 • ATENOLOL-SOBHAN 100MG TAB
 • ATENOLOL-SOBHAN 50MG TAB
 • ATENOLOL SAJAD DAROU 50MG TAB
 • ATENOLOL SAJAD DAROU 100MG TAB
 • ATENOLOL FCP 100MG TAB
 • ATENOLOL FCP 50MG TAB
 • ATENOLOL PHARMACHEMI 100MG TAB
 • ATENOLOL-NEDA 100MG TAB
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد آتنولول به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی