اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
کوآموکسی کلاو

کوآموکسی کلاو

Co-Amoxiclav

پنومونی، اوتیت مدیا و سینوزیت، عفونت های پوستی، عفونت ادراری

شرکت های تامین کننده کوآموکسی کلاو

 • اسوه
 • تهران شیمی
 • جابربن حیان
 • دانا
 • فارابی
 • لقمان
 • کوثر
 • اکسیر

اشکال دارویی کوآموکسی کلاو

Susp : 156 , 312 , 457 , 228 , 643 mg Tab : 375 , 625 mg

مصرف در دوران حاملگی کوآموکسی کلاو

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

مکانیزم اثر کوآموکسی کلاو

جذب: گوارشی دفع: ادرار مکانیسم اثر: در مورد آموکسیسیلین به Amoxicillin رجوع شود. کلاوولانیک اسید مهار کننده قوی آنزیم بتالاکتاماز است نیمه عمر:1ساعت

تداخلات مهم کوآموکسی کلاو

مصرف همزمان آلوپورینولو آموکسی سیلین همزمان مصرف شود احتمال بروز راش افزایش می یابد و اما در کوآموکسی کلاب این جور نیست

اشکال دارویی کوآموکسی کلاو

 • قرص کلاوماکس 625
 • قرص کو-آموکسی کلاو تی.سی 625
 • سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو تی.سی 156
 • قرص کو-آموکسی کلاو تی.سی 375
 • سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو تی.سی 312
 • سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو جابر 312میلی گرم/5میلی لیتر
 • سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو جابر 156میلی گرم/5میلی لیتر
 • سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو جابر 228میلی گرم/5میلی لیتر
 • سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو جابر 457میلی گرم/5میلی لیتر
 • قرص کلاموکس 125/500 میلی گرم
 • سوسپانسیون کلاموکس 312
 • سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو فارابی
 • قرص کو-آموکسی کلاو 375 فارابی
 • سوسپانسیون فارمنتین ای اس 643 فارابی
 • سوسپانسیون فارمنتین بی دی 228
 • سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو فارابی 156
 • سوسپانسیون فارمنتین بی دی 457
 • قرص کو-آموکسی کلاو 625 فارابی
 • قرص کو-اموکسی کلاو لقمان 375 میلی گرم
 • قرص کو-آموکسیکلاو لقمان 625 میلی گرم
 • سوسپانسیون کو-اموکسی کلاو لقمان 156
 • سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو لقمان 312
 • ساشه کوثر-کوآموکسی کلاو 312 میلی گرم
 • قرص خط دار کوثر-کو آموکسی کلاو 375 میلی گرم
 • سوسپانسیون کوثر-کو آموکسی کلاو 312 میلی گرم
 • سوسپانسیون کلاویسیلین 228میلی گرم/5میلی لیتر
 • ساشه کوثر-کواموکسی کلاو 156
 • سوسپانسیون کوثر-کوآموکسی کلاو 156 میلی گرم
 • قرص خط دار کوثر-کو آموکسی کلاو 625 میلی گرم
 • قرص کلاویسیلین 625 میلی گرم
 • سوسپانسیون کلاویسیلین 475 میلی گرم/5میلی لیتر
 • CLAVOMAX 625 (500/125) TAB
 • CO-AMOXICLAV T.C 625 (500/125) TAB
 • CO-AMOXICLAV T.C 156 (125/31.25) POW SUSP
 • CO-AMOXICLAV T.C 375 (250/125) TAB
 • CO-AMOXICLAV T.C 312 (250/62.5) POW SUSP
 • CO-AMOXICLAV JABER 312MG/5ML POW SUSP
 • CO-AMOXICLAV JABER 156MG/5ML POW SUSP
 • CO-AMOXICLAV JABER 228MG/5ML POW SUSP
 • CO-AMOXICLAV JABER 457MG/5ML POW SUSP
 • CLAMOX 500/125MG TAB
 • CLAMOX 312 SUSP
 • CO-AMOXICLAV FARABI 312 POWDER FOR SUSP
 • Co-Amoxiclav 375 ORAL TABLET FARABI
 • Farmentin ES 643 FARABI ORAL POWDER, FOR SUSPENSION
 • FARMENTIN BD 228 POWDER FOR SUSPENSION
 • CO-AMOXICLAV FARABI 156 POWDER FOR SUSP
 • FARMENTIN BD 457 POWDER FOR SUSPENSION
 • Co-Amoxiclav 625 ORAL TABLET FARABI
 • CO-AMOXICLAV LOGHMAN 375MG TAB
 • CO-AMOXICLAV LOGHMAN 625MG TAB
 • CO-AMOXICLAV LOGHMAN 156 SUSP
 • CO-AMOXICLAV LOGHMAN 312 SUSP
 • COSAR-CO AMOXICLAV 312MG SACHET
 • COSAR-CO AMOXICLAV 375MG FC TAB
 • COSAR-CO AMOXICLAV 312MG POW SUSP
 • CLAVICILLIN 200/28.5MG/5ML 100ML POWD SUSP
 • COSAR-CO AMOXICLAV 156MG SACHET
 • COSAR-CO AMOXICLAV 156MG POW SUSP
 • COSAR-CO AMOXICLAV 625MG FC TAB
 • CLAVICILLIN 625(500/125)MG DISPERSIBLE TAB
 • CLAVICILLIN 400/57MG/5ML 100ML POWD SUSP
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد کوآموکسی کلاو به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی