اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
کاپتوپریل

کاپتوپریل

Captopril

هیپرتانسیون خفیف تا شدید نارسایی قلب کاهش اختلال بطن چپ و مورتالیتی به دنبال MI نفروپاتی دیابتی آزمون کاپتوپریل در تشخیص تنگی شریان کلیوی

شرکت های تامین کننده کاپتوپریل

 • دارو پخش - کارخانه
 • اسوه
 • ایران دارو
 • تهران دارو
 • روز دارو
 • داروسازی سها
 • اکسیر
 • سبحان دارو

اشکال دارویی کاپتوپریل

Tab : 25 , 5 mg

مصرف در دوران حاملگی کاپتوپریل

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر کاپتوپریل

جذب: گوارش دفع: ادرار مکانیسم اثر: مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین نوع 1 می باشد نیمه عمر: 2 الی 3 ساعت

تداخلات مهم کاپتوپریل

آنتی اسید ها تاثیر دارو را کاهش می دهند. مهار کننده های ACE ممکن غلظت سرمی دیگوکسین را 15 تا 30 % افزایش دهند. NSAIDs تاثیر ضد فشار خون کاپتوپریلارا کاهش می دهد و ممکن است عوارض آن بر کلیه را افزایش دهد.

موارد منع مصرف کاپتوپریل

طی دوره درمان فشار خون، نبض بیمار،سطح پتاسیم، BUN را به صورت مرتب کنترل کنید. در صورت بروز تب، سوزش گلو، لکوپنی، هیپوتانسیون، تاکی کاردی مصرف دارو را موقتا قطع کرد.

نکات پزشکی کاپتوپریل

در موارد حساسیت به دارو و در بیمارانی که سابقه بروز آنژیوادم با مهار کننده های ACE داشته باشند منع مصرف دارد، در افراد مبتلا به بیماری کلیوی شدید

اشکال دارویی کاپتوپریل

 • قرص کاپتوپریل-داروپخش 25 میلی گرم
 • قرص کاپتوپریل دی پی 50 میلی گرم
 • قرص کاپتوپریل-اکسیر 25 میلی گرم
 • قرص کاپتوپریل-اکسیر 50 میلی گرم
 • قرص کاپتوپریل ایران دارو 25 میلی گرم
 • قرص کاپتوپریل-تدافارم 50 میلی گرم
 • قرص کاپتوپریل-تدافارم 25 میلی گرم
 • قرص کاپتوپریل روزدارو 25 میلی گرم
 • قرص کاپتوپریل روزدارو 50 میلی گرم
 • قرص کاپتوپریل-سها چهارباغ 50 میلی گرم
 • قرص کاپتوپریل-سها چهارباغ 25 میلی گرم
 • CAPTOPRIL-DAROUPAKHSH 25MG TAB
 • CAPTOPRIL DP 50MG TAB
 • CAPTOPRIL-EXIR 25MG TAB
 • CAPTOPRIL-EXIR 50MG TAB
 • CAPTOPRIL IRANDAROU 25MG TAB
 • CAPTOPRIL-TEDAPHARM 50MG TAB
 • CAPTOPRIL-TEDAPHARM 25MG TAB
 • CAPTOPRIL RUZDAROU 25MG TAB
 • CAPTOPRIL RUZDAROU 50MG TAB
 • CAPTOPRIL-SOHA CHARBAGH 50MG TAB
 • CAPTOPRIL-SOHA CHARBAGH 25MG TAB
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد کاپتوپریل به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی