اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
نورتریپتیلین

نورتریپتیلین

Nortriptyline

افسردگی شب ادراری پروفیلاکسی میگرن

شرکت های تامین کننده نورتریپتیلین

 • دارو پخش - کارخانه
 • امین
 • روز دارو
 • عبیدی
 • لقمان

اشکال دارویی نورتریپتیلین

Tab : 10 mg , 25 mg

مصرف در دوران حاملگی نورتریپتیلین

D - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه شواهدی مبنی بر وجود خطر برای جنین انسان وجود دارد ولی در بعضی از موارد منافع دارو ممکن است استفاده از آن را اجتناب ناپذیر نماید. و در مقابل منافع دارو خطرات احتمالی دارو را باید پذیرفت

مکانیزم اثر نورتریپتیلین

مکانیسم اثر: رجوع به Amitripyyline

تداخلات مهم نورتریپتیلین

رجوع به Amitripyyline

موارد منع مصرف نورتریپتیلین

رجوع به Amitripyyline

نکات پزشکی نورتریپتیلین

رجوع به Amitripyyline

اشکال دارویی نورتریپتیلین

 • قرص نورتریپتیلین داروپخش 25 میلی گرم
 • قرص نورتریپتیلین داروپخش 10 میلی گرم
 • قرص نورتریپتیلین امین 25 میلی گرم
 • قرص نورتریپتیلین امین 10 میلی گرم
 • قرص نورتریپتیلن روزدارو 25 میلی گرم
 • قرص نورتریپتیلن روزدارو 10 میلی گرم
 • قرص نورتریپتیلین-عبیدی 10 میلی گرم
 • قرص نورتریپتیلن-عبیدی 25 میلی گرم
 • قرص نورتریپتیلین-ال پی 25 میلی گرم
 • قرص نورتریپتیلین لقمان 10 میلی گرم
 • NORTRIPTYLINE DAROU PAKHSH 25MG TAB
 • NORTRIPTYLINE DAROU PAKHSH 10MG TAB
 • NORTRIPTYLINE AMIN 25MG TAB
 • NORTRIPTYLINE AMIN 10MG TAB
 • NORTRIPTYLINE RUZDAROU 25MG TAB
 • NORTRIPTYLINE RUZDAROU 10MG TAB
 • NORTRIPTYLINE-ABIDI 10MG TAB
 • NORTRIPTYLINE-ABIDI 25MG TAB
 • NORTRIPTYLINE-LP 25MG TAB
 • NORTRIPTYLINE LOGHMAN 10MG TAB
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد نورتریپتیلین به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی