نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص هوشمند بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
ستیریزین

ستیریزین

Cetirizine

رینیت آلرژیک فصلی رینیت آلرژیک پایدار کهیر مزمن

شرکت های تامین کننده ستیریزین

 • APOTEX [ کانادا ]
 • CIPLA [ هند ]
 • HEXAL [ آلمان ]
 • KRKA [ اسلوونی ]
 • دارو پخش - کارخانه
 • آریا
 • آوه سینا
 • امین
 • داروسازی پور سینا
 • تهران دارو
 • تولید دارو
 • حکیم
 • خوارزمی
 • داروسازی دی دارو سلامت
 • رازک
 • راموفارمین
 • زهراوی
 • داروسازی سها
 • عبیدی
 • فارابی
 • کاسپین تامین
 • کیمیدارو
 • ایران ناژو
 • سبحان دارو
 • ندای محیا
 • برسیان دارو
 • داروسازی بهستان تولید
 • اکتوور

اشکال دارویی ستیریزین

Tab : 10mg Susp : 5mg/5ml

مصرف در دوران حاملگی ستیریزین

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

مکانیزم اثر ستیریزین

جذب :خوراکی دفع :ادرار و مدفوع مکانیسم اثر:ستیریزین یک مشتق پیپرازینی از نسل جدید آنتی هیستامین هاست و اثر آنتی هیستامینی خود را از راه مهار انتخابی گیرنده های H1محیطی اعمال می کند. سیتریزین آنتی هیستامین طولانی اثر است. نیمه عمر:8.3ساعت

تداخلات مهم ستیریزین

تداخل با الکل به دلیل سرکوب دستگاه عصبی مرکزی امکان پذیر است . کلیرانس ستیریزین به وسیله تئوفیلین کاهش می یابد . مهار کننده های MAOنیز سبب طولانی شدن اثر خواب آوری می شود.

موارد منع مصرف ستیریزین

ستیریزین ارجحیتی بر سایر داروهای حساسیت زدای نسل اول در درمان عطسه،خارش و بصورات جلدی ندارد. کاهش دوز دارو در بیماران کلیوی و یانارسایی کلیوی به 1/2دوز توصیه شده برای جلوگیری از ایجاد مسمومیت ضروری است

نکات پزشکی ستیریزین

حساسیت به دارو، شیر دهی، بیماران دچار نارسایی کلیوی کبدی

عوارض جانبی ستیریزین

منگی

اشکال دارویی ستیریزین

 • قرص آپو-سیتریزین 10 میلی گرم
 • کپسول آلرید-10 میلی گرم
 • قرص ستریزین هگزال 10 میلی گرم
 • قرص لتیزن 10 میلی گرم
 • قرص ستریزین دی پی 10 میلی گرم
 • شربت سیتریزین دی پی 5میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر
 • قرص ستریزین-آریا 10 میلی گرم
 • قرص ستریزین اوه سینا
 • شربت ستریزین امین 5میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر
 • قرص ستریزین پورسینا 5 میلی گرم
 • قرص ستریزین پورسینا 10 میلی گرم
 • قرص ستریزین-تدافارم 10 میلی گرم
 • قرص ستریزین تی.دی 10 میلی گرم
 • قرص ستریکیم 10 میلی گرم
 • شربت ستریزین خوارزمی 60 میلی لیتر
 • قرص ستریزین خوارزمی 10 میلی گرم
 • کپسول نرم ستری سافت 10 میلی گرم
 • قرص رازوسیتریزین 10 میلی گرم
 • شربت رازوستریزین 5میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر
 • قرص ستریزن راموفارمین 5 میلی گرم
 • شربت ستریزین راموفارمین 60 میلی لیتر
 • قرص ستریزین راموفارمین 10 میلی گرم
 • کپسول نرم ستریژل 10 میلی گرم
 • قرص ستریزین-سها 10 میلی گرم
 • قرص ستریزین-عبیدی 10 میلی گرم
 • شربت ستریزین-عبیدی 5میلی گرم/5میلی لیتر
 • قرص ستریزین-عبیدی 5 میلی گرم
 • قرص فار-ستریزین 10 میلی گرم
 • شربت ستریزین آی پی دی آی سی 60 میلی لیتر
 • قرص ستریزین کیمیدارو 10 میلی گرم
 • APO-CETIRIZINE Tablet 10 mg
 • ALERID-10 Capsule 10 mg
 • CETIRIZINE HEXAL Tablet 10 mg
 • LETIZEN Tablet 10 mg
 • CETIRIZINE DP 10MG TAB
 • CETIRIZINE DP 5MG/5ML 60ML SYRUP
 • CETIRIZINE-ARYA 10MG TAB
 • CETIRIZINE AVICENNA 10MG TAB
 • CETIRIZINE AMIN 5MG/5ML 60ML SYRUP
 • CETIRIZINE-NAJO 10MG TAB
 • CETIRIZINE PURSINA 10MG TAB
 • CETIRIZINE PURSINA 5MG TAB
 • CETIRIZINE-TEDAPHARM 10MG TAB
 • CETIRIZINE T.D 10MG TAB
 • CETRIKIM 10MG TAB
 • CETIRIZINE KHARAZMI 60ML SYRUP
 • CETIRIZINE KHARAZMI 10MG TAB
 • CETRISOFT 10MG CAP(SOFT GEL)
 • RAZOCETIRIZINE 10MG TAB
 • RAZOCETIRIZINE 5MG/5ML 60ML SYRUP
 • CETIRIZINE RAMOPHARMIN 5MG TAB
 • CETIRIZINE RAMOPHARMIN 60ML SYRUP
 • CETIRIZINE RAMOPHARMIN 10MG TAB
 • CETRIGEL 10MG CAP(SOFT GEL)
 • CETIRIZINE-SOHA 10MG TAB
 • CETIRIZINE-ABIDI 10MG TAB
 • CETIRIZINE-ABIDI 5MG/5ML 60ML SYRUP
 • CETIRIZINE-ABIDI 5MG TAB
 • FAR-CETIRIZINE 10MG TAB
 • CETIRIZINE IPDIC 60ML SYRUP
 • CETIRIZINE CHEMIE DAROU 10MG TAB
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد ستیریزین به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی