نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

فیلم آندوسکوپی کامل معده

دکتر مهدی افضل آقایی، فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر مهدی افضل آقایی