نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

کلینیک ختنه دکتر ذوقی

دکتر جواد ذوقی، متخصص کودکان هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر جواد ذوقی