نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

عمل لاپارسکوپی عروق نابجا

دکتر حسن هشیار، فوق تخصص اندویورولوژی و لاپاراسکوپی هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر حسن هشیار