نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

دکتر حمیدرضا صابر

دکتر حمیدرضا صابر ، جراح و متخصص چشم هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر حمیدرضا صابر