نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

تخمدان پلی کیستیک (تنبلی تخمدان)

دکتر لاله صادقی ، متخصص زنان و زایمان هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر لاله صادقی