نمی توانید ویدئو را تماشا کنید؟ می توانید آن را بخوانید

مصاحبه در شبکه جهانی سحر کردی

دکتر کامیار شاطری، دندانپزشک عمومی هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر کامیار شاطری