راهکار های ازدواج موفق چیست؟

نمی توانید صدا را گوش کنید؟ می توانید آن را بخوانید

برای بررسی عوامل موثر در ازدواج میتوانیم آن ها را به دو دسته تقسیم کنیم. عوامل تاثیر گذار مثبت و عوامل تاثیر گذار منفی.

اول عوامل تاثیر گذار منقی و بعد عوامل تاثیر گذار مثبت برای ازدواج خوب را عرض میکنم.

می خواهیم ببینیم که یک ازدواج چگونه اتفاق میفتد و این ازدواج شکل گیریش اگر چگونه باشه درست یا غلط است. ببینید انتخاب های که همراه با هیجان است انتخاب های که با مطالعه اتفاق نمیفتد و از روی نا آگاهی، وابستگی، خودسری و تک روی اتفاق میفتد معمولا ازدواج های مشکل سازی میشوند.

 ما در انتخاب همسر باید  4 محور را در نظر بگیریم که آن 4 محور منابع اطلاعاتی ما هستند. که شامل: خودمان، خانواده مان، مشاور و تحقیقات می باشند. این 4 منبع به شما کمک میکند که بتوانید تشخیص بدهید که بله من ازدواج بکنم با این فرد یا نه؟

بنابراین کسانی که به تنهایی تصمیم میگیرند از یک نفر شناخت پیدا کنند، آن یک چهارم قضیه را بلد هستند و یک چهارم موضوع را جلو بردن و بنابراین آگاهی آن ها کامل نیست، ولو اینکه بگویند "ما خیلی وقته که همدیگرو میشناسیم" نه حتما  باید حداگثر هماهنگی و 70 درصد این هم سوی در این 4 محور وجود داشته باشد تا بتوانیم حرکت بکنیم به سمت جلو و برای آن مواردی هم که هم سویی نیست حل مسئله بکنیم .

نکته ی بعدی در ازدواج موفق توجه به نیاز ها است. خوب نیاز، آرزو ها و اهداف های افراد متفاوت است،  اگر این هماهنگی و هم سویی وجود نداشته باشد ازدواج به سمت تعارض قدم بر میدارد و اگر در این ویژگی ها هم سویی و هماهنگی وجود داشته باشد ازدواج موفق تر خواهد بود. در این موضوع ما توجه به ویژگی های شخصیتی را نباید دور از ذهن بدانیم و موضوع شخصیت از جمله درون گرایی، برون گرایی، هیجان خواهی، مثبت اندیشی، سریع و تند بودن، کند بودن، انعطاف پذیری، باز بودن ذهن برای تجربه های جدید، انعطاف ناپذیری، خشکی، تعصب در ذهنیت و ویژگی های مثل نظم، قاعده مندی، ساختار مندی، بی نظمی، بی قاعده گی، این ها میتواند از ویژگی های شخصیتی در انتخاب همسر مد نظر قرار گرفته شود و تناسب هر چه بیشتر این عوامل باعث ازدواج موفق تر خواهد شد.

 دانستن و آگاهی در مورد ازدواج، روابط زن و شوهر، تفاوت های زن و مرد، آموزش مهارت های لازم زناشویی برای ازدواج مهم است و همچنین حمایت خانواده ها، همراهی خانواده ها، عدم دخالت آن ها و مدیریت خوب و مناسب خانواده ها بسیار در ازدواج موفق موثر می باشد و همچنین عجله نکردن و استفاده از تخصص و مشاور متخصص در این حوزه.

ما هیچ وقت بی نیاز از مشاور نیستیم، چه قبل از تولدمان که والدین باید اطلاعات و مطالعه کافی در این زمینه داشته باشند، چه در زمان کودکی و نوجوانی و چه در میان سالی و پیری و حتی در زمان مرگمان هم بازماندگانمان ما بی نیاز از مشاوره سوگ نیستن، لذا مشاوره در همه زمینه ها بسیار می تواند کمک کننده ما باشد.

موفق و پیروز باشید.

دکتر محمد حسن آسایش، دکترای مشاوره خانواده و ازدواج هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر محمد حسن آسایش