مقایسه تاثیر ورزش بر یافته های اکوکاردیوگرافی بین ورزشکاران حرفه ای زن و مرد

دکتر سعید یزدانخواه، هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر سعید یزدانخواه