مقایسه ی استرس انرژی دنسیتی

 

مقدمه:

هدف از این مقاله مقایسه نیروهای بیومکانیکی در اطراف ایمپلنت های کوتاه در فک مندیبل تحلیل رفته بر اساس ساخت مدل های کامپوتری می باشد.

 

مواد و روش ها:

بر  اساس  نرم افزار راینوسروس ورژن پانزده ایمپلنت های دندانی ترسیم شده و همچنین با نرم افزار اسکن آی پی مدل فک از سی تی اسکن بیمار بازسازی شده است.

در نرم افزار مکانیکی آباکوس موارد فوق با خروجی اس-تی-ال مورد آنالیز مکانیکی قرار گرفت.

 

یافته ها:

حداکثر نیروی عمودی وارد شده بر دندان ها حاکی از آنست که مولر اول بیشترین استرس و پره مولر اول بیشترین استرین را دارا است.

 

نتیجه گیری:

با اسپلینت کردن ایمپلنت های دندانی میتوانیم میزان کمتری نیروی مخرب به ریج های تحلیل رفته استخوانی وارد نماییم همچنین قطر ایمپلنت کوتاه طبق داده های آماری تفاوت چشمگیری در کاهش نیروی مخری بر مندیبل تحلیل رفته ندارد.

امیر فهیمی پور، هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
امیر فهیمی پور