چگونه توده بدخیم تیرویید تشخیص داده می شود ؟

از موضوعات نگران کننده بیماران با گره تیرویید، امکان بدخیمی است. توصیه به انجام بیوپسی سوزنی بر اساس صلاح دید پزشک شما است انجام بیوپسی سوزنی با توجه به مشخصات گره الزامیست و انجام بیوپسی تشخیصی به موقع و درمان مناسب در صورت بدخیمی را امکان پذیر میکند. بیوپسی سوزنی از گره تیرویید توسط فوق تخصص غدد و سرپایی در کلینیک انجام میگردد و نیاز به بستری و بیهوشی نمی باشد.

توجه
توصیه به انجام بیوپسی به معنای وجود بدخیمی نیست و با توجه به شیوع کم گره های بدخیم ، از هر ۱۰۰ بیمار ممکن است در ۳ تا ۵ نفر گره تیرویید بدخیم باشد.ولی انجام بیوپسی در صورت توصیه پزشک معالج ، الزامیست.

مشخصات گره در سونوگرافی و نتایج معاینه تیرویید، تا حدود زیادی میتواند در ظن بالینی پزشک به گره بدخیم کمک کننده باشد . افزایش ناگهانی اندازه گره تیرویید ( بصورت حاد ) به معنای مطلق بدخیمی نیست و معمولا در گره هایی که بخش کیستیک دارند خونریزی ناگهانی به داخل ان ، باعث افزایش ناگهانی در گره تیرویید میگردد که بیمار از بزرگتر شدن توده گردنی که از قبل وجود داشته و یا ظهور ناگهانی یک توده در گردن ( مطابق تصویر نشان داده شد هدر بخش تصاویر ) شکایت مینماید.

توصیه می گردد در صورت احساس توده در ناحیه گردن و بویژه تیرویید با پزشک فوق تخصص غدد مشورت فرمایید بخصوص اگر سابقه سرطان تیرویید در خانواده فرد مثبت باشد و یا در مردان بویژه زیر ۴۰ سال و یا سابقه اشعه درمانی ( رادیوتراپی ) گردن داشته باشند.بررسی توده های تیرویید در کودکان و نوجوانان از اهمیت بسزایی برخوردار است.

توجه : 
احساس ناراحتی و فشار موقع بلع غذا، همیشه بعلت مشکلات تیرویید نیست و انقباظ عضلات حلق و حنجره بویژه در شرایط استرس و غمگینی شدید ، علت شایع این شکایت است ، بویژه در صورتمتناوب بودن ان (مثلا روزی یکبار به مدت محدود). البته توصیه اکید به بررسی مشکل فوق بویژه در صورت طولانی و یا دایمی شدن با مراجعه به پزشک متخصص میگردد .

دکتر مهرناز ایمانی، هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر مهرناز ایمانی