جراحی لیزری سنگهای کلیه(RIRS)

سنگهای بالای شش میلیمتر داخل کالیسهای کلیه باید به روش سنگ شکنی برون اندامی(ESWL) درمان و شکسته شوند.اما خیلی اوقات پیش می آید که این سنگها به این روش درمان مقاوم هستند و با چند نوبت سنگ شکنی هم شکسته و دفع نمیشوند.در این موارد باید از روشهای جراحی برای درمان آنها سود جست.در حال حاضر در اکثر مراکز درمانی کشور این سنگها به روش PCNL درمان میشوند که روشی تهاجمی و با سوراخ کردن پهلوی بیمار انجام میشود و خطرات مخصوص به خود را دارد.در مرکز درمانی ما(بیمارستان عرفان نیایش) خوشبختانه به روز ترین امکان درمان این سنگها وجود دارد . این بیمارستان جزء انگشت شمار بیمارستانهاییست که این امکانات را دارد و میتوان به روش Retrograde Intra Renal Surgery(RIRS) این سنگها را درمان کرد.در این روش به وسیله یورتروسکوپ انعطاف پذیر وارد تمام قسمتهای کلیه میشویم و با لیزر تمام سنگهای مقاوم به سنگ شکنی بیمار را میشکنیم.قطعات حاصل از شکستن این سنگها به قدری ریز میباشد که بیمار متوجه دفع آنها نخواهد شد.در این روش هیچ برشی بر روی بدن بیمار نمیدهیم و بعد از عمل بیمار میتواند به سرعت ترخیص شود.

 

دکتر مجتبی عاملی، هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر مجتبی عاملی